Κ.Τ.: “Πιο δυνατή” η Τράπεζα Κύπρου – Τρεις σταθμοί “κλειδιά”


 Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο email σας

 Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


1.Μετατροπή του 37,5% των καταθέσεων. Η μετατροπή του 37,5% των καταθέσεων σε μετοχές έχει ολοκληρωθεί και οι πελάτες της τράπεζας έχουν ενημερωθεί ανάλογα.  Το τελικό ποσοστό των καταθέσεων που ενδεχομένως απαιτηθεί να μετατραπεί σε κεφάλαιο θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα ανεξάρτητης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της τράπεζας.  Η διαδικασία επιλογής του ανεξάρτητου οίκου που θα διενεργήσει την αποτίμηση έχει ολοκληρωθεί και ο οίκος θα διοριστεί μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις που παραμένουν κενές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας ούτως ώστε να υπάρχει η απαραίτητη απαρτία για τη λήψη απόφασης διορισμού.  

2.Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου. Από τις 26 Απριλίου έχει διοριστεί 15μελές Συμβούλιο.  Ο ρόλος και οι ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το Μνημόνιο.  Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για τον καθορισμό της μελλοντικής πορείας της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του καταρτισμού σχεδίου αναδιάρθρωσης.   Οι βασικές προτεραιότητες του Συμβουλίου είναι η διαχείριση της ρευστότητας, ο καθορισμός νέας στρατηγικής και ο καταρτισμός ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.  Το Συμβούλιο βρίσκεται στη διαδικασία διορισμού Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει εντός των ημερών.

3.Ενοποιημένος Προκαταρκτικός Ισολογισμός. Ο αρχικός, προκαταρκτικός ενοποιημένος ισολογισμός της Τράπεζας Κύπρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν μεταβιβαστεί από τη Λαϊκή Τράπεζα, έχει ολοκληρωθεί και παρουσιάζεται πιο κάτω.  Ο προκαταρκτικός ενοποιημένος ισολογισμός παρουσιάζει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κύριων βασικών κεφαλαίων ύψους 13%, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων που υπόκεινται σε δικαστικές διαδικασίες και  12% εξαιρουμένων των καταθέσεων αυτών.  

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει αυτή τη στιγμή ψηλή κεφαλαιοποίηση, κατάλληλα στελεχωμένο Διοικητικό Συμβούλιο και επαρκείς διαδικασίες εσωτερικής διακυβέρνησης.