ΠΟΒΕΚ: Υπόμνημα εισηγήσεων για στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο email σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΒΕΚ, η Οργάνωση εισηγείται την ίδρυση Φορέα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ο Φορέας ΜΜΕ (στα πρότυπα του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος) να λειτουργήσει υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και την συμμετοχή όλων των εργοδοτικών και επιχειρηματικών οργανώσεων.

Ο Φορέας ΜΜΕ, διευκρινίζει η ΠΟΒΕΚ, θα διαδραματίσει τον ρόλο του συντονιστή για εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας προωθώντας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια, προγράμματα και δράσεις.

Αυτά, αναφέρει, είναι η σύσταση του Εγγυοδοτικού Οργανισμού με όρους εντολής και πλαίσιο λειτουργίας κάτω από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών / στήριξης σε υφιστάμενες ΜΜΕ και επαγγελματικής καθοδήγησης και προσανατολισμού νέων καινοτόμων και εξειδικευμένων επιχειρήσεων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επίσης, μεταξύ άλλων, εισηγείται την παροχή οικονομικών κινήτρων και μέσων για τη συγχώνευση οικογενειακών και άλλων ΜΜΕ, προώθηση συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων, συνέχιση και επέκταση των υφιστάμενων σχεδίων τεχνολογικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, συνέχιση και επέκταση των σχεδίων μετακίνησης βιοτεχνιών και άλλων οχληρών δραστηριοτήτων σε ασφαλείς και νόμιμους χώρους συμπεριλαμβανομένων και της δημιουργίας αποθηκευτικών χώρων για τους διανομείς υγραερίου.

Η ΠΟΒΕΚ εισηγείται ακόμη την εφαρμογή Νομοθεσιών για υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και προστασία των καταναλωτών, διευκρινίζοντας ότι μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2012 η Νομοθεσία των εκπτώσεων έχει ουσιαστικά τεθεί σε ανενεργεία.

Σημειώνει ότι οι τομείς του λιανικού εμπορίου που κάλυπτε η σχετική νομοθεσία, αλλά και το ευρύτερο εμπόριο διεξάγονται σήμερα κάτω από συνθήκες αναρχίας και πολλές φορές ενός ασύδοτου σκληρού και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Για το θέμα εισηγείται μεταξύ άλλων, όπως επανεξεταστεί η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τα θέματα ξεπουλημάτων και εκπτώσεων, να γίνεται έλεγχος και εφαρμογή στην πράξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας «Περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών», της νομοθεσίας για την παραπλανητική διαφήμιση, τον Περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμο, των Πωλήσεων κάτω του κόστους και άλλων και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) να διαδραματίσει τον ρόλο της για έγκαιρη πρόληψη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε ολιγοπωλιακά και μονοπωλιακά φαινόμενα και πρακτικές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ