ΚΤΚ: Υψηλή η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο email σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Η ΚΤΚ ανακοίνωσε τον αρχικό ενοποιημένο ισολογισμό της Τράπεζας Κύπρου (μετά την απορρόφηση της “καλής¨” Λαϊκής), η οποία διαθέτει πλέον στοιχεία ενεργητικού ύψους €38,3 δις και σύνολο υποχρεώσεων €34,7 δις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΤΚ, ο πρώτος σταθμός ήταν η ολοκλήρωση της μετατροπής του 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές.

Το τελικό ποσοστό των καταθέσεων που ενδεχομένως απαιτηθεί να μετατραπεί σε κεφάλαιο θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα ανεξάρτητης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της τράπεζας, αναφέρει η ΚΤΚ, προσθέτοντας πως η διαδικασία επιλογής του ανεξάρτητου οίκου που θα διενεργήσει την αποτίμηση έχει ολοκληρωθεί και ο οίκος θα διοριστεί μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις που παραμένουν κενές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας ούτως ώστε να υπάρχει η απαραίτητη απαρτία για τη λήψη απόφασης διορισμού. 

Ο δεύτερος σταθμός αφορά το διορισμού του 15μελους Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου που έγινε στις 26 Απριλίου με ρόλο και ευθύνες καθορισμένες από το Μνημόνιο. Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για τον καθορισμό της μελλοντικής πορείας της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του καταρτισμού σχεδίου αναδιάρθρωσης, αναφέρει η ΚΤΚ.  

Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι βασικές προτεραιότητες του Συμβουλίου είναι η διαχείριση της ρευστότητας, ο καθορισμός νέας στρατηγικής και ο καταρτισμός ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και ότι το Συμβούλιο βρίσκεται στη διαδικασία διορισμού Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει εντός των ημερών.

Ο τρίτος σταθμός ήταν η ολοκλήρωση του αρχικού, προκαταρτικού, ενοποιημένου ισολογισμού της Τράπεζας Κύπρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν μεταβιβαστεί από τη Λαϊκή Τράπεζα.  Σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο προκαταρκτικός ενοποιημένος ισολογισμός παρουσιάζει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κύριων βασικών κεφαλαίων ύψους 13%, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων που υπόκεινται σε δικαστικές διαδικασίες και  12% εξαιρουμένων των καταθέσεων αυτών. 

“Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει αυτή τη στιγμή ψηλή κεφαλαιοποίηση, κατάλληλα στελεχωμένο Διοικητικό Συμβούλιο και επαρκείς διαδικασίες εσωτερικής διακυβέρνησης”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

Ο ισολογισμός της Τράπεζας Κύπρου:

Πηγή ΚΥΠΕ