Ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας καταγράφει βελτίωση


   Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας

 Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η αύξηση οφείλεται στη βελτίωση του κλίματος σε όλους τους τομείς, αλλά και ανάμεσα στους καταναλωτές.

Όπως αναφέρεται, η καλυτέρευση προέρχεται κυρίως από τις λιγότερο αρνητικές προσδοκίες των επιχειρήσεων, για τη ζήτηση, τις πωλήσεις και την παραγωγή το επόμενο τρίμηνο, καθώς και από τις λιγότερο απαισιόδοξες εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση της Κύπρου και, σε μικρότερο βαθμό, των νοικοκυριών τους κατά τους επόμενους 12 μήνες.

 

Προστίθεται ότι αν και οι εκτιμήσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών ήταν λιγότερο αρνητικές συγκριτικά με τον περασμένο μήνα, οι αξιολογήσεις τους για τις πλείστες πτυχές παραμένουν σε ιστορικά αρνητικά επίπεδα, με αποτέλεσμα ο ΔΟΣ να καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Το γεγονός αυτό, συμπληρώνεται, προδιαγράφει χειροτέρευση των συνθηκών στην πραγματική οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των υπηρεσιών το επιχειρηματικό κλίμα παρουσιάζει βελτίωση, λόγω κυρίως της καλυτέρευσης των προσδοκιών.

Συγκριτικά με τον Απρίλιο, περισσότερες επιχειρήσεις αξιολογούν τον Μάιο λιγότερο αρνητικά την οικονομική κατάσταση και τη ζήτησή τους το τελευταίο τρίμηνο.

Επίσης, λιγότερο αρνητικές απ’ ό,τι τον Απρίλιο παρουσιάζονται οι προσδοκίες των επιχειρήσεων αναφορικά με τη ζήτηση και την απασχόληση τους επόμενους τρεις μήνες.

Στα ίδια αρνητικά επίπεδα με τον Απρίλιο παρέμειναν οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την απασχόληση τους τελευταίους τρεις μήνες. Σε σχέση με τον περασμένο μήνα, ελαφρώς λιγότερες επιχειρήσεις προτίθενται να μειώσουν τις τιμές τους μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Στο λιανικό εμπόριο το επιχειρηματικό κλίμα καλυτέρευσε κυρίως λόγω βελτίωσης των προσδοκιών.

Παρόμοια είναι η εικόνα στον τομέα των κατασκευών, με τις αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για την οικοδομική τους δραστηριότητα, το τελευταίο τρίμηνο, να παραμένουν περίπου στα ίδια αρνητικά επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα.

Προστίθεται ότι λιγότερο αρνητικές ήταν οι εκτιμήσεις τους για τα υπό εξέλιξη έργα.

Λιγότερο αρνητικές απ’ ό,τι τον Απρίλιο ήταν και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για την απασχόληση τους επόμενους τρεις μήνες. Ελαφρώς περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα δήλωσαν ότι αναμένουν πτώση στις τιμές πώλησης τους επόμενους τρεις μήνες.

Όσον αφορά τον τομέα της μεταποίησης, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε λόγω καλυτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών. Συγκριτικά με τον Απρίλιο, λιγότερο αρνητικές παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την παραγωγή, τις τρέχουσες παραγγελίες για εξαγωγές, καθώς και για τις τρέχουσες συνολικές παραγγελίες.

 

Σημαντική βελτίωση συγκριτικά με τον Απρίλιο κατέγραψαν οι προσδοκίες των επιχειρήσεων αναφορικά με την παραγωγή και την απασχόληση το επόμενο τρίμηνο.

Τέλος, πολύ λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τον περασμένο μήνα δήλωσαν ότι θα προβούν σε μειώσεις στις τιμές πώλησης τους επόμενους τρεις μήνες.

 

Λιγότερο αρνητικό το κλίμα για τους καταναλωτές

Το κλίμα ανάμεσα στους καταναλωτές το Μάιο παρουσιάζεται λιγότερο αρνητικό από ό,τι τον Απρίλιο.

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και της Κύπρου τους επόμενους 12 μήνες παρουσιάζουν βελτίωση. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις τους για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της Κύπρου τον τελευταίο χρόνο παρουσιάζονται αρνητικότερες.

Οι εκτιμήσεις τους για την ανεργία παρουσίασαν κάποια βελτίωση, με τη συντριπτική πλειοψηφία όμως να αναμένει περαιτέρω αύξηση στον αριθμό των ανέργων τους επόμενους 12 μήνες.

Σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα, περισσότεροι καταναλωτές δήλωσαν ότι παρατήρησαν μειώσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών τον τελευταίο χρόνο, ενώ οι πλείστοι εκτιμούν ότι δεν αναμένονται αυξήσεις στις τιμές τον επόμενο χρόνο.

Λιγότεροι απ’ ό,τι τον περασμένο μήνα θεωρούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ως ακατάλληλη για μεγάλες αγορές και δεν φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά η πρόθεσή τους για μεγάλες αγορές τους επόμενους 12 μήνες.

Μείωση επενδύσεων αναμένουν οι επιχειρήσεις

Εξάλλου, τα αποτελέσματα της πρόσφατης Έρευνας Επενδύσεων στη μεταποίηση για το 2013 καταγράφουν την απροθυμία και ενδεχομένως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για ανάληψη επενδύσεων, λόγω αβεβαιότητας αλλά και δυσμενών πιστωτικών συνθηκών. Οι επιχειρήσεις εκτιμούν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά μείωση στις επενδύσεις τους.

Στην Έρευνα Απριλίου 2013 οι επιχειρήσεις δήλωσαν, κατά μέσο όρο, μικρότερη πτώση στις επενδύσεις για το 2012 σε σύγκριση με την προηγούμενη Έρευνα, τον Νοέμβρη του 2012.

Οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι οι επενδύσεις τους το 2012 μειώθηκαν κατά 6,66% σε σχέση με το 2011. Οι βιομηχανίες επενδυτικών και ενδιάμεσων προϊόντων αναθεώρησαν, δίνοντας λιγότερο αρνητικές εκτιμήσεις στην Έρευνα Απριλίου, ενώ οι επιχειρήσεων παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων δήλωσαν μεγαλύτερη μείωση στις επενδύσεις τους απ’ ό,τι τον Νοέμβριο.

Ως προς την αναμενόμενη μεταβολή των επενδύσεων το 2013, σε σχέση με το 2012, οι επιχειρήσεις φαίνεται να αναθεωρούν τον Απρίλιο τις εκτιμήσεις τους για το 2013, αναμένοντας μικρότερη μείωση, κατά μέσο όρο -0,68% απ’ ό,τι στην Έρευνα Νοεμβρίου 2012.

Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και των προσδοκιών τους για διάφορα οικονομικά μεγέθη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ