Δωρεάν λεωφορεία στον Διαβητικό Σύνδεσμο

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη δωρεάν παραχώρηση (2) μικρών λεωφορείων που περιήλθαν στην κατοχή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προς τον Παγκύπριο Διαβητικό Σύνδεσμο.

Συνεργασία αποδήμων Κύπρου – Ελλάδας

Σήμερα εγκρίθηκε επίσης το Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα η Κύπρος και η Ελλάδα θα συνεργαστούν και θα συντονίζουν ενέργειες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη δικτύων και δομών οργάνωσης του Απόδημου Ελληνισμού, την προώθηση των εθνικών θεμάτων, θεμάτων παλιννοστούντων και την αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους απόδημους των χωρών μελών.