Ανακλήθηκε η πρόταση για αγορά μετοχής των 60 σεντ έναντι 2 σεντς

Όπως έγινε γνωστό χθες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έδωσε την έγκρισή της για απόσυρση της ανακοίνωσης για οριστική απόφαση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της εταιρείας Πρακτορείου Τύπου Κρόνος, έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 4 Ιουνίου 2013, και κατόπιν σχετικής επιστολής η οποία εστάλη κατά την 30η Μαΐου 2013 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τους Προτείνοντες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την απόσυρση της ανακοίνωσης για οριστική απόφαση διενέργειας Δημόσιας Πρότασης. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά την ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση διατύπωσης ολικής εκούσιας Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της εταιρείας Πρακτορείου Τύπου Κρόνος η οποία δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου 2013.

Οι υπογράφοντες Παντελής Αθηνής, Αβραάμ Αβραάμ, Γιαννούλα Αθηνή, Μιχαλάκης Γεωργίου και Εκδοτική Εταιρεία Περιοδικός Τύπος Λτδ, επικαλούμενοι το άρθρο 8(2) του περί Δημόσιων Προτάσεων και Εξαγοράς Νόμου 41(Ι)/2007, έστειλαν σχετική Επιστολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 30η Μαΐου 2013 με την οποία ζήτησαν την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για απόσυρση της ανακοίνωσης προς διενέργεια Δημόσιας Πρότασης. 

Οι Προτείνοντες επικαλέστηκαν τους πιο κάτω λόγους για απόσυρση της απόφασης για διενέργεια Δημόσιας Πρότασης, οι οποίοι προέκυψαν αμέσως μετά από την ημερομηνία ανακοίνωσης και που οι οποίοι θα επηρεάσουν ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση και κατά συνέπεια τη αξία της υπό εξαγορά εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα:

1. Στις 28 Μαΐου 2013, η θυγατρική εταιρεία της υπό εξαγοράς εταιρείας, Kronos Express Ltd, προέβηκε σε προφορική εμπορική συμφωνία με δύο ελληνικές εταιρείες που ασχολούνται με τη πώληση καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης προσώπου και σώματος για ανάληψη της διανομής αρκετών χιλιάδων παραδόσεων προϊόντων μηνιαίως και οι οποίες συμφωνίες αναμένεται να υπογραφούν εντός των αμέσως επόμενων ημερών και οι οποίες θα αυξήσουν σημαντικά τον κύκλο εργασιών και κερδοφορίας της εταιρείας.

2. Παράλληλα, η διεύθυνση της Kronos Express Ltd είχε συνάντηση με διεθνή εταιρεία ταχυμεταφορών για συνεργασία τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται με έντονους ρυθμούς και αναμένεται εκτός απρόοπτου άμεσα η υπογραφή και ανακοίνωση της συμφωνίας. 

3. Και οι τρεις πιο πάνω εταιρείες έχουν θέσει σαν προϋπόθεση της συνεργασίας, οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας, να παραμείνουν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ. 

Ενόψει των νέων οικονομικών δεδομένων και ευοίωνων προοπτικών για την πορεία της υπό εξαγορά εταιρείας, και έχοντας κατά νουν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα όλων των μετόχων της, οι Προτείνοντες θεώρησαν ότι η διαδικασία Δημόσιας Πρότασης και η έξοδος της από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στο παρόν στάδιο θα πρέπει να διακοπεί. 

Όπως ανακοινώθηκε στις 27 Μαΐου, η σκοπούμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της ΚΡΟΝ ήταν €0,02 ανά μετοχή πληρωτέα σε μετρητά αποτελώντας discount 96,6% από την τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης της εταιρείας στις 11 Ιουλίου 2012.