Διευκρινίσεις Δημητριάδη: Μονόδρομος η πώληση των τραπεζών


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας!!!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Την δήλωση εξέδωσε η κ. Στυλιανού και αναφέρει ότι “εκείνο που χρειάζεται να τονιστεί είναι ότι, υπό τις τότε περιστάσεις, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την πώληση των δύο κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, αφού αυτό είχε τεθεί ως προϋπόθεση για την έγκριση του Προγράμματος Στήριξης της κυπριακής οικονομίας, μια απόφαση που λήφθηκε σε επίπεδο Eurogroup”.

Ειδικότερα, όσον αφορά το θέμα της πώλησης των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, η κ. Στυλιανού αναφέρει ότι υπήρχε πρόνοια στο Μνημόνιο Νοεμβρίου 2012 που έλεγε ότι, με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης, ο τραπεζικός τομέας θα είναι μικρότερος, πιο δυνατός και πιο ανθεκτικός.

Προσθέτει ότι στο πλαίσιο αυτό της απομόχλευσης, της σμίκρυνσης, δηλαδή του τραπεζικού τομέα γίνονταν κάποιοι σχεδιασμοί, κάποιες ασκήσεις επί χάρτου σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (5-7 χρόνια). Είχαν τεθεί στόχοι για τη μείωση του τραπεζικού συστήματος σταδιακά, σε πιο αποδεκτά επίπεδα.

Αναφορικά με το θέμα της φερεγγυότητας των κυπριακών τραπεζών, η κ. Στυλιανού αναφέρει στη διευκρινιστική της δήλωση ότι “οι κυπριακές τράπεζες, με βάση τους κανόνες της ΕΚΤ για την παροχή ELA, ήταν φερέγγυες” και ότι “οι προβλέψεις για τις ζημιές της Pimco, κάτω από το ακραίο σενάριο, που αφορούν ορίζοντα τριών χρόνων, δεν λαμβάνονταν υπόψη για σκοπούς ισολογισμού των τραπεζών και, παρά τα σημαντικά ελλείμματα κεφαλαίου, οι τράπεζες δεν θεωρούνταν αφερέγγυες διότι υπήρχε η προοπτική της ανακεφαλαιοποίησης τους μέσα από το Πρόγραμμα Στήριξης”.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΚΤ υπενθυμίζει ότι “στο προκαταρκτικό Μνημόνιο του Νοεμβρίου 2012, υπήρχε πρόνοια για ποσό €10 δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση των κυπριακών τραπεζών” και “με αυτό το δεδομένο οι τράπεζες θεωρούνταν φερέγγυες”.

“Κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013, σύμφωνα με την κ. Στυλιανού, “αποφασίστηκε ότι η χρηματοδότηση της Κύπρου θα περιοριζόταν σε €10 δισ. και ότι κανένα ποσό από τα €10 δισ. δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας ή της Τράπεζας Κύπρου”.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, συνεχίζει, περιλήφθηκε ως προϋπόθεση και η πώληση των εργασιών των δύο κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα” και “για την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις της Pimco για τις μελλοντικές ζημιές για τις εργασίες αυτές”.

“Με την πώληση, οι ζημιές αυτές αναγνωρίστηκαν και περιλήφθηκαν στους ισολογισμούς των δύο κυπριακών τραπεζών, καθιστώντας τις αφερέγγυες”, προσθέτει.

Επιπρόσθετα, η κ. Στυλιανού αναφέρει ότι, “όταν είχε απορριφθεί η πρώτη πρόταση του Eurogroup στις 15 Μαρτίου και δεν υπήρχε η προοπτική του Προγράμματος, μέσω του οποίου θα γινόταν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τότε οι τράπεζες έπαυσαν να θεωρούνται φερέγγυες για σκοπούς παροχής ELA”.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ