Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ – Μήνυμα για νοικοκύρεμα


Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Ο κ. Ομήρου διατύπωσε αυτό το μήνυμα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία ομόφωνα υπερψήφισε τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) για το 2013, αφού προηγουμένως τον τροποποίησε, επίσης ομόφωνα (απουσίαζε μόνον το ΕΥΡΩΚΟ), έτσι ώστε να δεσμευθεί ποσοστό 20% (ή 60.000 ευρώ) από τις 300.000 ευρώ που προβλέπονται για το Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού και το Σχέδιο Περιθωριακών Ωφελημάτων, καθώς επίσης να αποκοπεί ποσόν 10% από τα 1.465.600 ευρώ για γενικά έξοδα και υπηρεσίες, 10% από τα 5.155.000 ευρώ για έξοδα προγραμμάτων και να δεσμευθεί το 10%των 2.023.900 ευρώ για συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων.

Οι τροπολογίες είχαν κατατεθεί από τον ΔΗΣΥ και προέβλεπαν αρχικώς αποκοπές με τα ως άνω ποσοστά από όλα τα σχετικά κονδύλια, ωστόσο κάποιες από τις αποκοπές έγιναν δεσμεύσεις, κατόπιν εισηγήσεων από άλλα κόμματα, με το συνολικό ποσόν των αποκοπών και δεσμεύσεων να ανέρχεται στα 924.450 ευρώ.

Όπως είχε κατατεθεί από την Κυβέρνηση στη Βουλή ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το έτος 2013 ήταν ισοσκελισμένος με συνολικές δαπάνες 34.600.000 ευρώ και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€27.000.000) και από άλλες δραστηριότητες (€7.600.000).

Οι συνολικές δαπάνες του ΡΙΚ αφορούν δαπάνες για το μόνιμο προσωπικό του ιδρύματος (€11.681.655), γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€1.465.600), έξοδα προγραμμάτων (€14.365.000), συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€2.023.900), αποπληρωμή δανείων (€2.705.500), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€2.060.000), καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€298.345).

Στο στάδιο της συζήτησης του προϋπολογισμού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι ο προϋπολογισμός του ιδρύματος για το έτος 2013 παρουσιάζει μείωση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το 2012.

Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε περικοπές στις εργατικές δαπάνες, στο ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα και στις κεφαλαιουχικές δαπάνες του ιδρύματος, ενώ στην προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών του ΡΙΚ έχουν μειωθεί μεταξύ άλλων οι αμοιβές των συνεργατών και η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση.      

Ως προς την εργοδότηση και τη μισθοδοσία του προσωπικού του ΡΙΚ, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 υπήρχαν 121 μόνιμοι υπάλληλοι με μέσο όρο μηνιαίου μισθού για το 2012 τα 3.788 ευρώ, ωρομίσθιο προσωπικό 41 άτομα με μέσο μισθό 1.588 ευρώ, συνεργάτες αορίστου χρόνου 281 με μέσο μισθό 1.841 ευρώ και συνεργάτες ορισμένου χρόνου 178 με μέσο μισθό 354 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ