Εθνική Τρ. της Ελλάδος: Ουδεμία πελατειακή σχέση με Liberty Reserve

 


 

Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Η Τράπεζα ανακοινώνει επίσης ότι δεν είχε οποιαδήποτε πληροφορία  για τις σχέσεις ή τις συναλλαγές της συγκεκριμένης εταιρείας με τις λοιπές εταιρείες που, όπως ανακοινώθηκε, εμπλέκονταν στην εν λόγω υπόθεση.

Ειδικότερα, σχετικά με τις 2 εταιρείες που αναφέρονται σε δημοσιεύματα ως πελάτες της Τράπεζας και εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, η Τράπεζα σημειώνει ότι η Τράπεζα έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας όπως αυτά προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές.

“Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των δύο αυτών εταιρειών ήταν εξαιρετικά περιορισμένος  καθώς και ότι το σύνολο των κινήσεων αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 0,15% από το δημοσιευθέν ποσό των $6 δις”.

Καταλήγει σημειώνοντας ότι, “η Τράπεζα εφαρμόζοντας τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος ευρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και όλες τις αρμόδιες αρχές, με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του θεσμικού πλαισίου και την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου”.

Πηγή ΚΥΠΕ