Καμπανάκι Κ.Τ: Αβέβαιες οι αντιδράσεις από το κούρεμα

 


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


 

Αβέβαιος είναι ο αντίκτυπος των επιβαλλόμενων ελέγχων στην διακίνηση κεφαλαίων και παρά την σταδιακή χαλάρωσή τους. 

Κίνδυνος νέων μέτρων

Χαμηλότερη από την αναμενόμενη οικονομική δραστηριότητα θα οδηγούσε και σε ενδεχόμενα χαμηλότερα δημόσια έσοδα και ως αποτέλεσμα στη λήψη περαιτέρω μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης από αυτά που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο.

Πλήρης Εφαρμογή του μνημονίου

Η πιστή εφαρμογή των όρων του ΜΣ που προϋποθέτει η συμφωνία στήριξης, παρά τις βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις τους, αποτελεί ισχυρή βάση για σταδιακή ανατροπή των αρνητικών εξελίξεων που σημειώθηκαν στην κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια. Στόχοι του ΜΣ είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας και ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα μας, η συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης καθώς και η προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η διατηρήσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.

Η επιτυχής υλοποίηση και εφαρμογή των προνοιών του ΜΣ για την επίτευξη των τριών προαναφερθέντων στόχων, θα θέσει τις βάσεις για έξοδο από την παρατεταμένη ύφεση και επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα δε, θα θέσει τις βάσεις για επιστροφή σε συνθήκες διατηρήσιμης ανάπτυξης και πλήρους απασχόλησης, εντός της ζώνης του ευρώ.

Η ανάπτυξη στα τάρταρα

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός της τάξης του 8,7% το 2013 έναντι 3,5% που αναμενόταν να είναι η συρρίκνωση στις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2012, ενώ περαιτέρω συρρίκνωση στο ΑΕΠ κατά 3,9% αναμένεται το 2014. Στις εκτιμήσεις Δεκεμβρίου 2012, η ΚΤ ανέμενε ότι η συρρίκνωση το 2014 θα περιοριζόταν στο 1,3%. 

Ωστόσο τονίζεται ότι εάν υπάρξουν αρνητικότερες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη από την εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα, τότε τα πράγματα θα είναι χειρότερα. 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το 2013 αναμένεται να μειωθεί σημαντικά στο 0,8% σε σύγκριση με 3,1% το 2012. Στις εκτιμήσεις Δεκεμβρίου 2012, η ΚΤ ανέμενε τον πληθωρισμό να διαμορφωθεί στο 1,5%. 

Το 2014 ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στα ίδια περίπου επίπεδα, γύρω στο 0,9%,. Στις εκτιμήσεις Δεκεμβρίου 2012, η ΚΤ ανέμενε τον πληθωρισμό στο 1,3%. 

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το Οικονομικό Δελτίο