ΚΤ: Ρίχνει την μπάλα στην Κυβέρνηση για την πώληση των υποκαταστημάτων


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter  


Η πώληση των ελληνικών υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών τέθηκε από τους διεθνείς δανειστές της Κύπρου ως προϋπόθεση για την έγκριση του πακέτου βοήθειας προς την Κύπρο.

Το τίμημα και οι όροι πώλησης συμφωνήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στο πλαίσιο των δύο Eurogroup του Μαρτίου 2013. Ως γνωστό η συμμετοχή στο Eurogroup γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών της κάθε χώρας.

Οι διαπραγματεύσεις που έγιναν από την Κεντρική Τράπεζα με εκπροσώπους της Τράπεζας Πειραιώς μεταξύ της 23ης και 26ης Μαρτίου 2013 αφορούσαν τη συνομολόγηση του νομικού εγγράφου για τη συμφωνία πώλησης των ελληνικών υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών και όχι το τίμημα και τους όρους της πώλησης.


Διαβάστε επίσης: Αν. ΚΕ: O Πρόεδρος oυδεμία ανάμειξη είχε στην πώληση των παραρτημάτων


Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Πειραιώς, αυτή ζήτησε να περιληφθεί όρος στο συμβόλαιο που να της δίνει το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ακυρώσει τη συμφωνία. Αυτός ο όρος δεν έγινε αποδεκτός από την κυπριακή πλευρά και παραπέμφθηκε για επίλυση μεταξύ του Κύπριου και του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών που βρίσκονταν στις Βρυξέλλες για τη συνάντηση του Eurogroup.  Άλλο ένα παράδειγμα για θέμα που ηγέρθη στις διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Πειραιώς και το οποίο επιλύθηκε σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών Κύπρου και Ελλάδας, αφορούσε το θέμα του ποιος θα επωμίζετο τις φορολογίες που θα προέκυπταν από τη συναλλαγή.

Σε όλες τις συζητήσεις με την Τράπεζα της Ελλάδας και με την Τράπεζα Πειραιώς παρευρίσκονταν εκπρόσωποι των κλιμακίων της Τρόικα τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας.

Από τη στιγμή που λήφθηκε η απόφαση για συνεισφορά των ανασφάλιστων καταθετών στην ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών, τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα δεν θα μπορούσαν να ανοίξουν διότι δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να επιβληθούν σε αυτά περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων, θα ακολουθούσαν μαζικές αποσύρσεις καταθέσεων με αποτέλεσμα την κατάρρευση των τραπεζών και την ενεργοποίηση του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων. Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένες καταθέσεις στα ελληνικά υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών υπολογίζονται σε περίπου €9 δις.

Τα κέρδη που παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς είναι λογιστικά και μη πραγματοποιηθέντα. Αυτά αναμένεται να αντιλογιστούν σταδιακά μέσω των αυξημένων προβλέψεων από την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ