Κυπριακές Αερογραμμές: Άμεσος πλεονασμός 420 ατόμων

 


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter 


Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Κυπριακών Αερογραμμών βασική προϋπόθεση είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας σε επίπεδο που θα της επιτρέψει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό που υφίσταται από άλλους αερομεταφορείς, κυρίως εταιρείες χαμηλού κόστους, που δραστηριοποιούνται προς και από την Κύπρο.  Το διορθωτικό αυτό μέτρο αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της και  παράλληλα, την προστασία των μετόχων της.

Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο με  γνώμονα τα πιο πάνω  και για αποσόβηση σοβαρού κινδύνου κλεισίματος της Εταιρείας, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε χθες (12.6.2013) αποφάσισε όπως, επιπρόσθετα με τους πλεονασμούς που έγιναν πρόσφατα, η Εταιρεία προχωρήσει άμεσα στον πλεονασμό 420 συνολικά υπαλλήλων που υπό το φως των πραγματικών λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας στα πλαίσια ευρύτερης αναδιάρθρωσης της, είναι καταφανώς υπεράριθμοι.  Οι πλεονασμοί αυτοί θα αποφέρουν στην Εταιρεία  μηνιαίες  εξοικονομήσεις της τάξεως των €2 εκ. και θα ολοκληρωθούν σε δύο φάσεις.

Στους υπαλλήλους που θα πλεονάσουν τόσο στην πρώτη όσο και τη δεύτερη φάση θα καταβληθούν πλήρως τα ποσά που δικαιούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ταμείου Προνοίας των Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών, και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματά  τους που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Είναι προφανές πως αν δεν λαμβάνονταν τα πιο πάνω μέτρα, που είναι μεν οδυνηρά αλλά απολύτως αναγκαία, και έπρεπε να είχαν τύχει εφαρμογής από καιρό, η Εταιρεία θα συνέχιζε να κινείται σε ζημιογόνα τροχιά, χωρίς καμία προοπτική επανόδου της σε πορεία ανάκαμψης και προσέλκυσης στρατηγικού εταίρου ή επενδυτή. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα την οδηγούσε σε κλείσιμο, με τις συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις για τις αεροσυγκοινωνίες της Κύπρου, τον τουρισμό και την οικονομία του τόπου γενικότερα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Τώνης Αντωνίου, σε σημερινή συνάντηση του με τις ηγεσίες των πέντε συντεχνιών του προσωπικού (ΣΥΝΥΚΑ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΠΑΣΥΠΙ, ΑΣΥΣΕΚΑ και ΣΥΠΚKΑ) τις ενημέρωσε για την πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ