Πρόταση Κομισιόν για επέκταση φορολογικής συνεργασίας

 


 

Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, στο σύνολο των πληροφοριών που θα ανταλλάσουν μεταξύ τους από το 2015 οι φορολογικές αρχές, προστίθενται τα έσοδα από μερίσματα και από άλλες χρηματοοικονομικές πηγές καθώς τα υπόλοιπα λογαριασμών των καταθετών. Τα στοιχεία θα αποστέλλονται από τις φορολογικές αρχές της χώρας του τραπεζικού λογαριασμού στις αρχές της χώρας φορολογικής κατοικίας του κατόχου.

Σήμερα, ισχύουν στην ΕΕ δύο βασικά νομοθετήματα για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών εντός της ΕΕ.

Πρόκειται για την οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων που εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τις αποταμιεύσεις των μη κατοίκων και παρέχουν αυτόματα τα εν λόγω δεδομένα στις φορολογικές αρχές της χώρας διαμονής τους. Το μέτρο αυτό ισχύει από το 2005. Έχει υποβληθεί πρόταση στο Συμβούλιο για την ενίσχυση της παρούσας οδηγίας και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες έδωσαν εντολή στους αρμόδιου υπουργούς τους να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από το τέλος του έτους.

Η άλλη οδηγία για τη διοικητική συνεργασία προβλέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για άλλες μορφές εσόδων, από την 1η Ιανουαρίου 2015. Συγκεκριμένα: απασχόληση, αμοιβές διευθυντών, ασφάλειες ζωής, συντάξεις και ιδιοκτησία.

Η σημερινή πρόταση αποσκοπεί στην αναθεώρηση της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία, έτσι ώστε η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών να ισχύει και για τα μερίσματα, τα κεφαλαιακά κέρδη, άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα και υπόλοιπα λογαριασμών από την εν λόγω ημερομηνία.

Η σημερινή πρόταση, μαζί με τις προαναφερθείσες διατάξεις σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή, σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες, όπως δεσμεύθηκαν να κάνουν με τις ΗΠΑ βάσει του νόμου για την επιβολή φορολογίας στους λογαριασμούς της αλλοδαπής (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA).

«Με τη σημερινή πρόταση, τα κράτη μέλη θα είναι καλύτερα εφοδιασμένα για την εκτίμηση και την είσπραξη των οφειλόμενων φόρων, ενώ η ΕΕ θα είναι σε θέση να ασκήσει πίεση για υψηλότερα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο Επίτροπος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, στατιστικών, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, Αλγκίρντας Σεμετά.

Πηγή ΚΥΠΕ