Ψαλίδι 31% στα επιδόματα του δημοσίου από 1.1.2014

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για να διαβουλευθεί σχετικά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των επηρεαζόμενων και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των αντίστοιχων ρυθμίσεων στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά στην περίπτωση των ανώτατων κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων, αφορούν στη φορολόγηση των συντάξιμων ή/και υψηλών επιδομάτων τους και στην αναστολή του δικαιώματος χρήσης αεροπορικής θέσης business ή club class  για υπηρεσιακά ταξίδια, ενώ σε ό,τι αφορά στην περίπτωση των κρατικών υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού αφορά στην κατάργηση των αναχρονιστικών επιδομάτων και στη μείωση των υπόλοιπων επιδομάτων και της υπερωριακής αποζημίωσης κατά 15%.   Αντίστοιχες ρυθμίσεις κλήθηκαν να εφαρμόσουν και οι Ημικρατικοί Οργανισμοί και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω του ετήσιου Προϋπολογισμού τους.  Σημειώνεται ότι, σε ό,τι αφορά στην κρατική υπηρεσία οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις συνεπάγονται ετήσια εξοικονόμηση ύψους 31 εκ. ευρώ.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις ισχύουν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σε ό,τι αφορά τα επιδόματα συντήρησης εξωτερικού στους Δημάρχους και Κοινοτάρχες καθώς στους Δημοτικούς και τους Κοινοτικούς Συμβούλους.