Θέμα 24Η: Στην Κύπρο του Mνημονίου τα προκλητικά προνόμια βρίθουν


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας !!! 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Του Σωτήρη Παπαδόπουλου

Ας τα δούμε όλα αναλυτικά:

Τα προκλητικά ωφελήματα

1.Το απίστευτα προκλητικό προνόμιο να συνταξιοδοτούνται τα επιδόματα παραστάσεως και φιλοξενίας δυστυχώς παραμένουν. Στο νόμο που έγινε είναι η φορολόγησή τους και η μείωσή τους κατά 15%. Το επίδομα παράστασης κυμαίνεται από €18.000 ως €23.000 ετησίως.Τα επιδόματα φιλοξενίας κυμαίνονται από €2000 ως €10.000 ετησίως. 

2.Το μνημόνιο ψαλίδισε κατά 50% το Επίδομα διαμονής.

3.Σε πρώτη θέση στο αεροπλάνο πια μπορεί να πετάξει δωρεάν μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής. Όλοι οι υπόλοιποι δωρεάν μόνο εάν έχουν υπερατλαντικό ταξίδι. Διαφορετικά σε κανονική θέση.

Τι ισχύει για την περίπτωση της λιμουζίνας για τον κ.Χριστόφια

Το Μνημόνιο κατάργησε το δικαίωμα αφορολόγητου αυτοκινήτου για εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες ανώτερους αξιωματούχους. Για αυτό και μόνο μέσω Βουλής πρέπει πια να εγκριθεί το κονδύλι.

Ρέα Γεωργίου: Γίνεται η αποκοπή σε Πρόεδρο και Υπουργούς

Το 24H μ`επιστολή που απέστειλε στην γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας Ρέα Γεωργίου ζήτησε να μάθει εάν έχει ξεκινήσει η αποκοπή του 25% στον μισθό του Προέδρου της Δημοκρατίας και 20% των Υπουργών. Και φυσικά θέλαμε να μάθουμε εάν καταγράφεται μέσα στον προϋπολογισμό.

Η απάντησή της είναι:

Σχετικά με το ερώτημα που μας έχετε θέσει, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται οι συνολικές απολαβές (Βασικός + Αύξηση + Τιμάριθμος) των Κρατικών Αξιωματούχων και Υπαλλήλων κατά συνέπεια τυχόν αποκοπή παρουσιάζεται ως πίστωση στο σχετικό κονδύλι εσόδων.

Επομένως η  εθελοντική μείωση απολαβών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και των Υπουργών παρουσιάζεται στον Προϋπολογισμό του 2013 υπό μορφή εσόδων στο μέρος  07. Λεπτομέρειες Εσόδων  του Γενικού Λογιστηρίου –άρθρο 872.

Επίσης μετά από γραπτή εξουσιοδότηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Υπουργών, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αποκόπτουμε από τις συνολικές τους ακαθάριστες απολαβές, ποσοστό 25% και 20% αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού (συμπεριλαμβανομένων της έκτακτης αφορολόγητης εισφοράς, της έκτακτης αφορολόγητης εισφορά κορυφής, και της μείωσης απολαβών). Η εν λόγω αποκοπή άρχισε από 1/3/2013.

Ο Όμορφος κόσμος της Σύνταξης

Το κύριο στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι εάν βρεθούν για 30 μήνες σε πόστο δικαιούνται Σύνταξη, την ώρα που το όριο ηλικίας για τους εργαζόμενους αυξάνεται.

Για να δούμε αναλυτικά τι δικαιούνται:

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

·Αν η υπηρεσία είναι < 30 μηνών: 

Ετήσια σύνταξη = 1/3 X ετήσιες συντάξιμες απολαβές κατά την ημερομηνία αποχώρησης

·Αν η υπηρεσία είναι > 30 μηνών: 

Ετήσια σύνταξη = 2/3 X ετήσιες συντάξιμες απολαβές κατά την ημερομηνία αποχώρησης

·Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 88(1)/2011 δικαιούται: 

Ελαττωμένη σύνταξη = 3/4 της ετήσιας σύνταξης, όπως υπολογίστηκε πιο πάνω

Φιλοδώρημα = Ετήσια ελαττωμένη σύνταξη X 14/3

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

·Αν η υπηρεσία είναι < 30 μηνών: 

Ετήσια σύνταξη = 1/6 X ετήσιες συντάξιμες απολαβές κατά την ημερομηνία αποχώρησης

·Αν η υπηρεσία είναι > 30 μηνών: 

Το ποσό αυξάνεται κατά 25% για κάθε έτος πέραν των 30 μηνών ή το αναλογούν ποσοστό για το μέρος του έτος που κερδήθηκε σε συμπληρωμένους μήνες, με ανώτατο όριο τα 2/3 του ποσού των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αποχώρησης.

·Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 88(1)/2011 δικαιούται: 

Ελαττωμένη σύνταξη = 3/4 της ετήσιας σύνταξης, όπως υπολογίστηκε πιο πάνω

Φιλοδώρημα = Ετήσια ελαττωμένη σύνταξη X 14/3

Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υπουργός

·Αν η υπηρεσία είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών και μικρότερη των 18 μηνών: Μόνο φιλοδώρημα 

Φιλοδώρημα = Μηνιαίες συντάξιμες απολαβές / 8 X μήνες υπηρεσία

·Αν η υπηρεσία είναι μεγαλύτερη των 18 μηνών και μικρότερη των 30 μηνών: 

Ετήσια σύνταξη = 1/6 X ετήσιες συντάξιμες απολαβές κατά την ημερομηνία αποχώρησης x μήνες υπηρεσίας /30

·Αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία μεγαλύτερη των 30 μηνών: 

Ετήσια σύνταξη = 1/6 X ετήσιες συντάξιμες απολαβές κατά την ημερομηνία αποχώρησης 

Το ποσό αυξάνεται κατά 25% για κάθε έτος πέραν των 30 μηνών ή το αναλογούν ποσοστό για το μέρος του έτος που κερδήθηκε σε συμπληρωμένους μήνες, με ανώτατο όριο τα 2/3 του ποσού των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αποχώρησης.

·Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 88(1)/2011 δικαιούται: 

Ελαττωμένη σύνταξη = 3/4 της ετήσιας σύνταξης, όπως υπολογίστηκε πιο πάνω

Φιλοδώρημα = Ετήσια ελαττωμένη σύνταξη X 14/3

Βουλευτές 

Μια θητεία (60 μήνες) ή τουλάχιστον 48 μήνες για κανονική εκλογή και τουλάχιστο 24 μήνες για πλήρωση κενωθείσας έδρας:

Ετήσια σύνταξη = 3/660 X ετήσιες συντάξιμες απολαβές κατά την ημερομηνία αποχώρησης x 60 μήνες (έστω και αν η πραγματική υπηρεσία είναι μεταξύ 48 και 60 μηνών) 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 88(1)/2011 δικαιούται: 

Ελαττωμένη σύνταξη = 3/4 της ετήσιας σύνταξης, όπως υπολογίστηκε πιο πάνω

Φιλοδώρημα = Ετήσια ελαττωμένη σύνταξη X 14/3