Το «ΟΧΙ» της Τρόικα εισέπραξε ξανά η Κύπρος

 


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας !!!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Επιφυλάξεις έχει εκφράσει η Τρόικα σε σχέση με την τροποποίηση του νόμου περί εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τρόπο που Κεντρική Τράπεζα και Υπουργείο Οικονομικών να συναποτελούν την Αρχή Εξυγίανσης.

Σε απάντησή της σε επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας, η Τρόικα αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι παρόλο που δεν είναι καταρχήν ενάντια σε μια αναθεώρηση της κατανομής των καθηκόντων για άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης, μια τέτοια αναθεώρηση θα πρέπει γίνει με την έγκαιρη συμμετοχή και συναίνεση της Τρόικας. Θεωρεί ακόμα ότι με τη διαδικασία εξυγίανσης της Τράπεζας Κύπρου να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ανακατανομή των καθηκόντων και ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο νόμο περί εξυγίανσης θα πρέπει να γίνει μετά την έξοδο της Τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης και κατόπιν διεξοδικής διαβούλευσης με την Τρόικα.

Η απάντηση της Τρόικας στην επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας κοινοποιήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συνέχισε τη συζήτηση της πρότασης νόμου που τροποποιεί τον νόμο περί εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και με βάση την οποία η Αρχή Εξυγίανσης θα συναποτελείται από την Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών ότι η τροποποίηση της νομοθεσίας θα δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα και καθυστέρηση στις ενέργειες της ΚΤ για εξυγίανση της Τράπεζας Κύπρου.  

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών λέχθηκε ότι η Τρόικα δεν αντικρίζει θετικά την τροποποίηση της νομοθεσίας και έγινε εισήγηση η Κεντρική Τράπεζα να αποτελεί την Αρχή Εξυγίανσης και να λαμβάνεται υπόψη η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών για τη λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι θα εξεταστούν και θα ληφθούν υπόψη από τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών οι επιφυλάξεις και οι προβληματισμοί που εκφράζει η Τρόικα στην επιστολή της σε σχέση με την προτεινόμενη αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Είπε επίσης ότι πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι να καθυστερήσει με οποιοδήποτε τρόπο την έξοδο της Τράπεζας Κύπρου από τη διαδικασία της εξυγίανσης, αλλά να επισπευτεί και η διαδικασία της εξυγίανσης να γίνει πιο αποτελεσματική και πιο πρακτική έτσι ώστε όλα τα ζητήματα να αντιμετωπίζονται με αμεσότητα και να υπάρχει η απαραίτητη πολιτική ευθύνη σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς αυτού το σημαντικού ζητήματος.

Σχολιάζοντας την επιστολή που έστειλε η Τρόικα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος είπε πως τα μέλη της Τρόικας «φαίνεται ότι έχουν παραπληροφορηθεί από κάποιους σε σχέση με το τι προτίθεται να πράξει η Βουλή των Αντιπροσώπων».