Τράπεζα Κύπρου: Μειώσεις μισθών (30%) & επιδομάτων μέχρι (50%)

 


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter 


 

Δελτίο Τύπου Τράπεζας Κύπρου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου και η ΕΤΥΚ έχουν καταλήξει σε συμφωνία, αναφορικά με τις αποκοπές-μειώσεις μισθών και επιδομάτων του συνόλου των υπαλλήλων του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο. 

Οι μισθολογικές μειώσεις είναι κλιμακωτές και φτάνουν μέχρι και το 30%, ενώ τα επιδόματα καταργούνται ή μειώνονται στο 50%.  

Όσον αφορά το σχέδιο εθελουσίας αποχώρησης, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται.

Λεπτομέρειες δίδει η ΕΤΥΚ για το σχέδιο μείωσης μισθών στην Τρ. Κύπρου 

Περισσότερες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΕΤΥΚ και Τράπεζα Κύπρου για τις μειώσεις του προσωπικού δίνει, με ανακοίνωσή της, η Ένωση των Τραπεζικών Υπαλλήλων.

Παράλληλα αναφέρει ότι συνεχίζονται οι επαφές για το σχέδιο Εθελοντικής Αφυπηρέτησης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι μισθολογικές μειώσεις θα είναι κλιμακωτές και φθάνουν μέχρι το 30% ενώ τα επιδόματα μειώνονται στο 50%.

Διευκρινίζεται ότι οι μειώσεις που έχουν γίνει ήδη στο προσωπικό της Λαϊκής Τράπεζας συνυπολογίζονται στις μειώσεις που συμφωνούνται τώρα.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση των μισθών, οι αποκοπές που εφαρμόσθηκαν στην πρώην Λαΐκή Τράπεζα από 01/10/2012 τερματίζονται και από 01/06/2013 εφαρμόζονται οι ακόλουθες αποκοπές από τις ετήσιες απολαβές (βασικός + τιμάριθμος) όλου του προσωπικού ως εξής:

 


Μειώνονται κατά 50%  όλα τα συμβατικά επιδόματα, καταργούνται όλα τα μη συμβατικά επιδόματα, καταργείται το οικογενειακό επίδομα ενώ η παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων στο προσωπικό μειώνεται στο 50% για το προσωπικό που λαμβάνει επιπρόσθετη/τες προσαύξηση/σεις και/ή φιλοδώρημα λόγω θέσης εργασίας, ειδικού ωραρίου και απόκτησης επαγγελματικών / ακαδημαϊκών τίτλων.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο μέγιστος ετήσιος μισθός της κλίμακας του Γενικού Διευθυντή θα είναι σύμφωνα με το μέγιστο μισθό της κλίμακας του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Σήμερα ανέρχεται στις €132,224.

Η ΕΤΥΚ διευκρινίζει ότι θα δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό να προβεί σε διακανονισμό των δανειακών του υποχρεώσεων για ελάφρυνση του οικογενειακού του προϋπολογισμού. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε μέλους του προσωπικού.

Τα δάνεια για τα αξιόγραφα, μετοχές θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης όπως των πελατών