Τρεις αλλαγές στο 16ο διάταγμα για τις τράπεζες


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter 


 

Με το Δέκατο Έκτο Διάταγμα γίνονται οι εξής χαλαρώσεις/διευκρινίσεις:

(α) Διευκρινίζεται ότι για τις συναλλαγές εκτός της Δημοκρατίας, εντός της επαγγελματικής δραστηριότητας του πελάτη, για ποσά πέραν του €1 εκ, [παράγραφος 3(δ)(γγ)], οι αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλονται προς την Επιτροπή και από ιδρύματα πληρωμών νοουμένου ότι υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και κοινοποιείται το όνομα του πιστωτικού ιδρύματος που εμπλέκεται.  Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της τόσο προς το πιστωτικό ίδρυμα όσο και προς το ίδρυμα πληρωμών.

(β) Επιτρέπεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, στην περίπτωση που πρόσωπο επιθυμεί την αγορά περιουσίας εντός της Δημοκρατίας, [παράγραφος 3(ε)(vι)], νοουμένου ότι η πληρωμή καταβάλλεται απευθείας σε λογαριασμό δανείου του πωλητή περιουσίας, εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος και νοουμένου ότι το δάνειο παραχωρήθηκε πριν την 27η Μαρτίου 2013, με την προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων στο πιστωτικό ίδρυμα.  Το πιστωτικό ίδρυμα βεβαιώνεται ότι στον λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο του αγοραστή δεν υπάρχουν επαρκή πιστωτικά υπόλοιπα για να καλύψουν τέτοια πληρωμή και ότι το υπόλοιπο ποσό παραμένει κατατεθειμένο σε κατάθεση προθεσμίας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας με τους ίδιους όρους.

(γ) Η προσθήκη πρόνοιας που να επιτρέπει σε τουρκοκύπριους που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές να μεταφέρουν το μισθό τους στις κατεχόμενες περιοχές (πχ τέλος της εβδομάδας), ο οποίος υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ποσό των €300 ημερησίως [παράγραφος 3(ιγ)], νοουμένου ότι το άτομο θα παρουσιάσει στις τελωνειακές αρχές τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα χρήματα προέρχονται από πληρωμή του μισθού τους.

Με το Έβδομο Διάταγμα για τις διεθνείς τράπεζες:

Τροποποιείται η παράγραφος 4(η) του Διατάγματος που στοχεύει στο να επιτρέπεται σε πιστωτικό ίδρυμα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Διατάγματος, να παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες ή να ανοίγει νέο λογαριασμό σε εγχώριο πελάτη του που ήταν πελάτης του κατά την 25η Απριλίου 2013, ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές των Ξένων Τραπεζών σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος του 2013.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το 16ο Διάταγμα