Βραβείο σε 23 Οικολογικά σχολεία στη Λάρνακα -Αμμόχωστο

   


Σας κάνουμε δώρο 500 ευρώ για τις διακοπές σας !!!

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ελληνικής, τα Οικολογικά Σχολεία είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της FEE (Foundation for Environmental Education) και απευθύνεται στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια. 

Έχει ως στόχο, μέσα από τη μελέτη θεμάτων όπως είναι η Ενέργεια, το Νερό, τα Απορρίμματα και η Βιοποικιλότητα – Θάλασσα, να βοηθήσει τους μαθητές και αυριανούς πολίτες να αποκτήσουν μια υπεύθυνη και ενεργητική στάση έναντι του περιβάλλοντος. Μαζί με τους μαθητές ευαισθητοποιούνται και ενημερώνονται και οι ενήλικες που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Προγράμματος.

 ΠΗΓΗ:ΚΥΠΕ