ΥΠΕΣ: Διερεύνηση των διακανονισμών κράτους – Τ/κ μεταξύ 2007-2013


Εγγραφείτε στο Newsletter του 24Η και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας θα έρχονται στο e-mail σας 

Ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Την πρόταση του προς το Υπουργικό Συμβούλιο με την οποία ζητούσε το διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής αναφορικά “για μη τήρηση της νομιμότητας και των αρχών της χρηστής διοίκησης” από την προηγούμενη Κυβέρνηση (Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργικό Συμβούλιο) σε σχέση με απαλλοτριώσεις, υπό τη μορφή φιλικού διακανονισμού, οι οποίες φαίνεται να συναρτώνται με αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται στην πρόταση, ο Υπουργός Εσωτερικών έγινε δέκτης σωρείας καταγγελιών, γραπτών και προφορικών, για μη τήρηση της νομιμότητας και των αρχών της χρηστής διοίκησης από την προηγούμενη Κυβέρνηση (Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργικό Συμβούλιο) σε σχέση με απαλλοτριώσεις, υπό τη μορφή φιλικού διακανονισμού, οι οποίες φαίνεται να συναρτώνται με αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.  Πολλές από αυτές τις καταγγελίες και πληροφορίες είδαν και το φως της δημοσιότητας και απασχόλησαν και αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

“Το κοινό χαρακτηριστικών των υπό αναφορά υποθέσεων, είναι η πράξη φιλικού διακανονισμού μεταξύ Κράτους και Τουρκοκύπριων ιδιοκτητών γης, των οποίων μέρος της ιδιοκτησίας τους αξιοποιήθηκε στα πλαίσια δημιουργίας προσφυγικών συνοικισμών κ.λπ. και οι οποίοι κατείχαν και άλλα ελεύθερα κατοχής ακίνητα στις ίδιες περιοχές”, αναφέρει η πρόταση και συνεχίζει: “ Ο φιλικός διακανονισμός φαίνεται να αφορούσε συμφωνία μεταξύ των Τουρκοκύπριων ιδιοκτητών γης και του Κράτους, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, ως ακολούθως: Προκειμένου να συναινέσουν οι Τουρκοκύπριοι ιδιοκτήτες στην εκ των υστέρων απαλλοτρίωση περιουσίας τους που ήδη αξιοποιήθηκε από το Κράτος, η Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού Εσωτερικών, ως Κηδεμόνα Τ/κ περιουσιών, και του Υπουργικού Συμβουλίου, ενέκρινε ταυτόχρονα και την πώληση άλλων ακινήτων των ιδίων ιδιοκτητών γης στις ίδιες με τις υπό απαλλοτρίωση περιοχές”.

“Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι τόσο οι προαναφερθείσες αποφάσεις όσο και οι σχετικές διαδικασίες δεν υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης”, σημειώνει το ΥΠΕΣ.

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα ακόλουθα:

(α) Το διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής, σύμφωνα με τον περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο, για διερεύνηση όλων των περιπτώσεων φιλικού διακανονισμού μεταξύ Κράτους και Τουρκοκύπριων ιδιοκτητών γης, της περιόδου 2007 – 2013. 

(β) Να αναθέσει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να καθορίσει, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τους ειδικούς όρους εντολής της Διερευνητικής Επιτροπής, καθώς και τις υποθέσεις που θα διερευνηθούν από την Επιτροπή

(γ) Να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών να καθορίσουν την αμοιβή των μελών της Διερευνητικής Επιτροπής και να εξεύρουν και τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για το σκοπό αυτό.

Πηγή ΚΥΠΕ