Εργασία στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε

Παρόλο που ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος για τις συγκεκριμένες θέσεις, ειδικότερα σε μια περίοδο που η ανεργία μαστίζει τους νέους τη Ευρώπης, εντούτοις, αξίζει η προσπάθεια. Όχι μόνο γιατί θα δώσει λύση στο θέμα της ανεργίας, αλλά και για τις εμπειρίες που προσφέρουν οι θέσεις αυτές, αφού πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εδρεύουν σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Τα όργανα της ΕΕ απασχολούν πάνω από 40.000 άνδρες και γυναίκες από όλα τα κράτη-μέλη. Για να υποβάλει κάποιος αίτηση, θα πρέπει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO), η οποία διοργανώνει “ανοικτούς διαγωνισμούς” για την επιλογή μόνιμου και έκτακτου προσωπικού. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό, η ΕΕ απασχολεί επίσης συμβασιούχους και έκτακτους υπαλλήλους, ενώ παράλληλα προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης και διατηρεί βάσεις δεδομένων με εμπειρογνώμονες ανά τομέα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) αποτελεί τον πρώτο σταθμό για όποιον επιθυμεί να εργαστεί στα όργανα της ΕΕ. Στον ιστότοπο (http://europa.eu/epso/index_el.htm) της περιγράφεται η διαδικασία επιλογής και δίνονται συμβουλές για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Larnaca, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.