Έρχονται αυξήσεις στις Άδειες Κυκλοφορίας

Σε δημοσίευμα του ο Φιλελεύθερος κάνει λόγο για αύξηση που θα είναι κατά μέσο όρο κοντά στο 20%  -15%. Η Κυβέρνηση θέλει να τρέξει το θέμα ώστε με τις ανανεώσεις του 2014 να υπάρξει και εισροή ρευστού στα ταμεία του κράτους που υπολογίζονται κοντά στο 1 εκ. ευρώ. 

Οι δύο βασικοί παράμετροι:

1. Τα ήδη εγγεγραμμένα οχήματα θα δεχτούν αύξηση με βάση τα κυβικά και τις εκπομπές ρύπων. Οι περισσότεροι οδηγοί θα πληρώσουν ένα ποσό 20 ευρώ επιπλέον ενώ για αυτοκίνητα άνω των 2.050 η αύξηση θα ανέρχεται στα 30 ευρώ. 

2. Όσα αυτοκίνητα εγγραφούν μετά την ψήφιση του νόμου η αύξηση θα υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Η υπόδειξη της Τρόικας για τον επιπρόσθετο φόρο έχει ως στόχο να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους και ήδη έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.