ΔΣ Τράπεζας Κύπρου: Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και οι θυγατρικές στο προσκήνιο

Το μέλλον και τις προοπτικές των θυγατρικών της τράπεζας Κύπρου στο εξωτερικό, οι προετοιμασίες για την πραγματοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των νέων μετόχων και το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας που ετοιμάζει ο οίκος Mckinsey ήταν μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη σημερινή συνεδρία του μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας.

Κατά την αξιολόγηση του σχεδίου εθελούσιας εξόδου, το ΔΣ χαρακτήρισε πολύ επιτυχημένα τα αποτελέσματα του σχεδίου, ενώ αρμόδιοι διευθυντές της τράπεζας διαβεβαίωσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι έχουν αντικατασταθεί με επιτυχία από το υπάρχον προσωπικό τα 1.400 άτομα που αποχώρησαν από την τράπεζα και δεν υπάρχουν καθόλου κενά στη λειτουργία της τράπεζας.

Επίσης, το ΔΣ ενημερώθηκε πως προχωρούν πολύ ικανοποιητικά οι προετοιμασίες για την πραγματοποίηση της ΓΣ και ότι έχει αποσταλεί η πρόσκληση για σύγκλιση ΓΣ στους 120.000 μετόχους της τράπεζας και σύντομα και γύρω στις θα παραδοθεί το μετοχολόγιο στον Έφορο Εταιρειών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.  

Επίσης εξετάστηκε και το προκαταρτικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας που παρέδωσε ο οίκος Mckinsey και το οποίο θα παραδοθεί στην τελική του μορφή στις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Επιπλέον, αποφασίστηκε όπως το σχέδιο αναδιάρθρωσης απασχολήσει το ΔΣ κατά τις επόμενες δύο εβδομάδες μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των νέων μετόχων στις 10 Σεπτεμβρίου και όπως ομάδα από την τράπεζα έχει συνεχή επαφή με τον οίκο σε μια προσπάθεια να καταρτιστεί το καλύτερο δυνατό σχέδιο.

Αποφασίστηκε επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι μετά την παράδοση στις 31 Αυγούστου του τελικού σχεδίου αναδιάρθρωσης από τον οίκο Mckinsey και μέχρι την ΓΣ των νέων μετόχων το μεταβατικό ΔΣ εξετάσει και προβεί στα δικά του σχόλια επί του σχεδίου, το οποίο θα παραδώσει στο νέο ΔΣ που θα εκλεγεί στις 10 Σεπτεμβρίου.

Το νέο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου θα παραδώσει στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης στην Κεντρική Τράπεζα και στην Τρόικα, που με τη σειρά τους θα το συζητήσουν μεταξύ τους και θα το παραδώσουν πίσω στην τράπεζα με τα δικά τους σχόλια στις 31 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά το σχέδιο αναδιάρθρωσης, αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των θυγατρικών της τράπεζας στο εξωτερικό και ποιες θα πρέπει να κλείσουν, θέματα οργάνωσης της τράπεζας που αφορούν το κατά πόσον θα διαχωριστεί η τράπεζα σε εμπορική και αναπτυξιακή ή επενδυτική και τρόπους αύξησης της επικερδότητας της τράπεζας μέσω επικέντρωσης σε κάποιες υπηρεσίες και κλείσιμο άλλων υπηρεσιών για να μειωθούν τα κόστη της τράπεζας. Στο τελευταίο εμπίπτει και το θέμα του αριθμού των υποκαταστημάτων και του προσωπικού που θα πρέπει να διατηρεί στο μέλλον η Τράπεζα Κύπρου.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις του οίκου Mckinsey για βέλτιστες πρακτικές σε θέματα χορήγησης, αποπληρωμής και τιμολόγησης δανείων και για αύξηση της κερδοφορίας ώστε να μην μειώνονται τα κεφάλαια της τράπεζας.

Πηγή:ΚΥΠΕ