Κ.Χασάπης:«Δεν αυτοσχεδιάζουμε – Έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένο οδικό χάρτη»

Ο Κρίστης Χασάπης, ο νέος πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου, σε συνέντευξή του, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διαχωρισμού της Τράπεζας Κύπρου, σε εμπορική και κτηματική. «Το βέβαιο είναι ότι απαιτείται μία ειδική διαχείριση της έκθεσης της Τράπεζας στον τομέα των ακινήτων, τόσο λόγω μεγέθους όσο και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα. Αυτό θα γίνει σε άμεση συνάρτηση με τη ζωτική ανάγκη ενίσχυσης της διαχείρισης κινδύνου και της ρευστότητας της Τράπεζας».

Ο κ. Χασάπης σημειώνει επίσης πώς ένα από τα πρώτα βήματα της Τράπεζας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανακοίνωση ελεγχόμενων λογαριασμών στις 10 Οκτωβρίου. 

«Δεν αυτοσχεδιάζουμε αλλά έχουμε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία», διευκρινίζει ο κ. Χασάπης, προσθέτοντας πως τα συμφέροντα των μετόχων είναι συνυφασμένα με τις γενικές εξελίξεις στην οικονομία και θα εξυπηρετηθούν στο ακέραιο. 

Όσο αφορά το πρόγραμμα του ΔΣ, ο κ.Χασάπης τόνισε πως «στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου βρίσκονται ήδη το θέμα του διορισμού του νέου διευθύνοντος συμβούλου του Συγκροτήματος, η ανακοίνωση ελεγχόμενων λογαριασμών για το 2012, και το πρώτο εξάμηνο του 2013, η συζήτηση και οριστικοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της McKisney, και η δρομολόγηση της εφαρμογής του.

Πηγή: Φιλελεύθερος