Ποινική Έρευνα για τα πορίσματα της Καλογήρου

Ο κ. Ερωτοκρίτου αφού τα ακυρωθέντα πορίσματα εκ μέρους της επιτροπής του 2010 και 2012 σε σχέση με την Τράπεζα Κύπρου, διέταξε ποινική έρευνα για οικονομικά εγκλήματα. 
 
Τα δύο πορίσματα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς αφορούν:

1.    Την αύξηση των κεφαλαιακών ελλειμμάτων συγκεκριμένης Τράπεζας Κύπρου από €200 εκ. σε €500 εκ.

2.    Τη διερεύνηση που έκανε η επιτροπή κεφαλαιαγοράς για διάπραξη ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων για παραπλανητικές πληροφορίες που δόθηκαν από συγκεκριμένη τράπεζα ή και τράπεζες σε σχέση με επενδύσεις τους στα ελληνικά ομόλογα, και ιδιαίτερα επενδύσεις τους που προέρχονταν από τη δευτερογενή αγορά.

Με άλλα λόγια στο δεύτερο πόρισμα ενώ δήλωναν ότι σταμάτησαν να αγοράζουν ελληνικά ομόλογα από την πρωτογενή αγορά και ότι τα  πούλησαν, την ίδια στιγμή αγόραζαν τα ίδια ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά.