Υπ. Γεωργίας στην ΕΕ: Να στηρίξουμε την οικογενειακή γεωργία

 

Πρόταση όπως στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μελετηθούν μέτρα περαιτέρω στήριξης της οικογενειακής γεωργίας υπέβαλε ο Υπουργός  Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  Νίκος Κουγιάλης σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της άτυπης Συνόδου του Συμβούλιου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους στις 8-10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να  είναι η προώθηση της καινοτομίας και η ενθάρρυνση της συνεργασίας και της καλύτερης δικτύωσης των αγροτών, ώστε να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός και η αποτελεσματική διάχυση καλών και επιτυχημένων πρακτικών.

Ο κ. Κουγιάλης υποστήριξε, επίσης, τη διευκόλυνση της μεταβίβασης εκμεταλλεύσεων και της πρόσβασης των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων σε γη και σε κεφάλαιο, καθώς και τη δημιουργία τράπεζας αγροτεμαχίων για διάθεση με ευνοϊκούς όρους σε διαδόχους οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που ενδιαφέρονται να αυξήσουν το μέγεθος της εκμετάλλευσής τους. Πρότεινε, επίσης, μέτρα ενδυνάμωσης της διαπραγματευτικής δύναμης της οικογενειακής γεωργίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Τη Σύνοδο απασχόλησε, κυρίως, το ζήτημα της οικογενειακής γεωργίας και οι προοπτικές της στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και στην παρέμβασή του ο κ. Κουγιάλης ανέφερε ότι μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής γεωργίας στηρίζεται στην οικογενειακή γεωργία, υπογραμμίζοντας πως στην Κύπρο αποδίδεται ιδιαίτερο βάρος στη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας εντός της οικογένειας, καθώς  αυτό συμβάλλει στη μείωση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης.

Επεσήμανε ότι η οικογενειακή γεωργία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις και  έθεσε έντονα την ανάγκη εξαίρεσης των παραγώγων που παίρνουν κάτω από 5.000 ευρώ από την ετήσια οριζόντια πανευρωπαϊκή αποκοπή, η οποία θα πραγματοποιείται ώστε να τηρείται το ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού και να χρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διαχείρισης Κρίσεων.

Σημείωσε ότι μείωση του εν λόγω κατωφλίου από 5.000 σε 2.000 ευρώ, θα αποστερήσει ένα υφιστάμενο όφελος από σημαντικό ποσοστό των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ, κάτι που ισοδυναμεί με τη διοχέτευση του 85% των πόρων της ΚΑΠ στο 14% των εκμεταλλεύσεων.

Για το θέμα αυτό, ο Υπουργός Γεωργίας είχε στο περιθώριο του Συμβούλιου επαφές και με άλλους ομολόγους του, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης υποστήριξαν τη θέση της Κύπρου.

Πηγή: KYΠΕ