Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε Σύμβουλο για θέματα Αερομεταφορών

Τα καθήκοντα του Σύμβουλου Αερομεταφορών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Tην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση και ανάπτυξη του τομέα των αερομεταφορών στην Κύπρο.

Την υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προώθηση συμφερόντων του κυπριακού τομέα αερομεταφορών προς τους διάφορους διεθνείς οργανισμούς όπως η ΕΕ, ICAO, Eurocontrol, EASA, IATA κ.ά.

Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την ενδυνάμωση του περιφερειακού ρόλου της Κύπρου και των διμερών σχέσεών της με άλλες χώρες, στον τομέα των αερομεταφορών.

Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σχετικά με τις πολιτικές πτυχές του τομέα τρων αερομεταφορών και ειδικότερα τον ορθό καθορισμό των θέσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς στις συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού.

Την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την πρόοδο υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων

Ο Σύμβουλος για θέματα Αερομεταφορών θα έχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ή και με άλλα Υπουργεία, όπου κριθεί χρήσιμο.

Ο κ. Πέτρου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αμισθί.

Ο κ. Πέτρου διετέλεσε μέλος της κυπριακής διπλωματικής Υπηρεσίας για εννέα χρόνια κατά τα οποία ασχολήθηκε κυρίως με θέματα ΕΕ. Διετέλεσε για πέντε χρόνια μέλος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην ΕΕ όπου συμμετείχε στη διαπραγματευτική ομάδα για τη σύναψη συμφωνίας  Τελωνειακής Ενωσης ΕΕ – Κύπρου.

Από το 1992 μέχρι το 2010 διετέλεσε Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ευρωπαϊκού οργανισμού Ασφάλειας Πτήσεων Eurocontrol. Από το 2010 είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων και του Ινστιτούτου Αεροπορικής Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Κύπρο.