Β. Παπαδόπουλος: «Το ΑΚΕΛ βλέπει παντού επικοινωνιακά παιχνίδια»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε σήμερα το στίγμα των αλλαγών που θα επέλθουν. Κοιτάζει μπροστά και σχεδιάζει το μέλλον αυτού του τόπου.

Το ΑΚΕΛ παραμένει προσκολλημένο στο παρελθόν, στον αναχρονισμό, δημιουργώντας αχρείαστες για τη χώρα εντάσεις και βλέποντας παντού επικοινωνιακά παιχνίδια.

Από τη δήλωση του κ. Λουκαϊδη ομολογουμένως δεν αντιλαμβανόμαστε τι δεν άρεσε στο ΑΚΕΛ. Μήπως η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του κράτους;

Επ’ αυτού του ερωτήματος καλείται το ΑΚΕΛ να απαντήσει, δηλαδή κατά πόσο θέλει να συνεργαστεί για την επίτευξη του στόχου αυτού ή αν θα συνεχίσει τον άγονο δρόμο της αντιπαράθεσης ευρισκόμενο όχι απέναντι στην Κυβέρνηση, αλλά απέναντι στην κοινωνία των πολιτών.