Συμμαχία πολιτών: “‘Εξοδος από το Μνημόνιο”

 Η Συμμαχία Πολιτών καταδικάζει την πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με τα στοιχεία του δεύτερου τρίμηνου για την ανεργία.

Ακολουθεί η γραπτή δήλωση:

“Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων κάτω των 25 χρονών. Τέσσερις στους δέκα νέους μας δεν έχουν σήμερα δικαίωμα στην εργασία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υλοποιήσουν τα όνειρα τους ή να αναζητούν καλύτερες προοπτικές μεταναστεύοντας σε ξένες χώρες.   

Η σκληρή πραγματικότητα της ανεργίας αναδεικνύει και την παντελή έλλειψη αναπτυξιακής στρατηγικής και μέτρων  εφαρμογής της από την Κυβέρνηση. Επτά ολόκληρους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας και ενόσω το φαινόμενο της ανεργίας διαρκώς μεγεθύνεται, η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξαντλούν την κοινωνική και αναπτυξιακή τους πολιτική σε ευχολόγια και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Επιμένουν δογματικά στην πιστή εφαρμογή μιας μνημονιακής αντιαναπτυξιακής πολιτικής και φιλοσοφίας που, όπως καθημερινά αποδεικνύεται, οδηγεί σε ακόμα χειρότερη οικονομική κρίση με τεράστιο ανθρώπινο κόστος και δεν προσφέρει προοπτική εξόδου από την κρίση.  

Επιβάλλεται άμεσα όπως η κυβέρνηση διαμορφώσει πολιτική με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης της ανάπτυξης. Επιβάλλεται όπως η κυβέρνηση δώσει λύσεις στα προβλήματα έλλειψης ρευστότητας και των ψηλών τραπεζικών επιτοκίων για να υπάρξουν επενδύσεις και οικονομική δραστηριότητα.

Η Συμμαχία Πολιτών μέσα στις επόμενες μέρες θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις τραπεζικές καταχρήσεις και για γρήγορη έξοδο από το Μνημόνιο.”