Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου για ανάδειξη των φωτοβολταϊκών και του net metering

 

Την έναρξη του έργου «Ευφυή συστήματα συμψηφισμού για προώθηση και βέλτιστη ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κύπρου», με συνολικό προϋπολογισμό €1.219.838, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο αφορά το σχεδιασμό μιας βελτιωμένης ενεργειακής πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην Κύπρο, η οποία θα βασίζεται στον «ευφυή συμψηφισμό» και στην «ιδιο-κατανάλωση».

Στόχος του είναι η καλύτερη αξιοποίηση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Για την υλοποίησή του συνεργάζονται το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και η Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου, η ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Deloitte.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το έργο εστιάζεται στη βελτιστοποίηση συστημάτων ευφυούς ενεργειακής διαχείρισης με σκοπό να δημιουργηθούν εναλλακτικά, οικονομικά, βιώσιμα μέτρα κατά την εναρμόνιση και επαναξιολόγηση υφιστάμενων κυβερνητικών επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων.

Τα ευφυή συστήματα συμψηφισμού, προστίθεται, προσφέρουν τη δυνατότητα υπολογισμού και διαχείρισης της καθαρής μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια, με αφαίρεση της παραγόμενης ενέργειας από εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Με αυτό τον τρόπο, συμπληρώνεται, δημιουργείται μία νέα κατηγορία καταναλωτών, οι «καταναλωτές-παραγωγοί» (prosumers), οι οποίοι δύνανται ακόμη και να μηδενίσουν τη συνολική τους κατανάλωση σε ηλεκτρισμό.

Το έργο αναμένεται να βοηθήσει στην ανάδειξη των επιπτώσεων εφαρμογής των σχεδίων συμψηφισμού και προτείνει την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για φωτοβολταϊκά συστήματα συμψηφισμού και έξυπνους μετρητές σε οικιακούς καταναλωτές διαφόρων χαρακτηριστικών στην Κύπρο.

Τα πειραματικά δεδομένα θα αξιοποιηθούν για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του σχεδίου συμψηφισμού, ενώ θα διεξαχθούν μελέτες για περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στην Κύπρο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ