Θα τερματίζουν μη βιώσιμα Σχέδια Ανάπτυξης

Του Παναγιώτη Χατζηαποστόλου

Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στην επιτροπή Συγκοινωνιών της Βουλής. Κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το υπουργείο Συγκοινωνιών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο και το Γραφείο Προγραμματισμού, έχει ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο το οποίο αφορά στις διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου(ΣΔΙΤ). Στην πορεία ετοιμασίας του νομοσχεδίου και κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Οικονομικών, το προτεινόμενο νομοσχέδιο επεκτάθηκε ώστε να καλύψει όλα τα Σχέδια Ανάπτυξης, πέραν κάποιας αξίας που θα καθορίζεται και όχι μόνο τις ΣΔΙΤ, τα οποία ούτως ή αλλιώς θα έπρεπε να καλυφθούν στα πλαίσια άλλου, ευρύτερου νόμου που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Αντικειμενική και διαφανή διαδικασία
Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Συγκοινωνιών Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σκοπός του νόμου θα είναι να θεσμοθετήσει μια αντικειμενική και διαφανή διαδικασία με την οποία τα υπουργεία θα υποβάλλουν στο υπουργείο Οικονομικών τα προς προώθηση Σχέδια Αναπτύξεως και πως αυτά θα υπόκεινται σε αξιολόγηση και ιεράρχηση ώστε να διασφαλίζεται ότι παρέχουν οικονομική ανταποδοτικότητα και είναι οικονομικά προσιτά για την οικονομία του κράτους σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η αξιολόγηση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, θα είναι συνεχής. Παράλληλα, η επιλογή Σχεδίων Αναπτύξεως που θα υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ θα πρέπει να τεκμηριώνεται με δημόσια συγκριτική κοστολόγηση αφού δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η μέθοδος αυτέ υπερτερεί πάντοτε από το συμβατικό τρόποι υλοποίησης ενός Σχεδίου Αναπτύξεως. Παράλληλα, όπως ελέχθη στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, το νομοσχέδιο θα ενισχύσει τη διαφάνεια σε ΣΔΙΤ και θα παράσχει τη δυνατότητα καλύτερης εφαρμογής και παρακολούθησης των ΣΔΙΤ που συνάπτονται, όπως επίσης θα θέσει τη διαδικασία και τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πραγματοποίηση των αλλαγών σε τέτοιες συμβάσεις.

Συζητούν με το ΔΝΤ
 Η εφαρμογή της πιο πάνων πρόνοιας αναμένεται να είναι και στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις αμέσως προσεχείς μέρες, οι οποίοι θα είναι και οι κύριοι σύμβουλοί του υπουργείου Οικονομικών για το Μεσοπρόθεσμό Δημοσιονομικό πλαίσιο.