Θετική η ΟΕΒ για την επέκταση ωραρίου

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου:

Η επέκταση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων σε εθελοντική βάση έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα επωφελής και έχει εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους της για ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Σε ότι αφορά την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, αυτή είναι αναντίλεκτη και δεν έχει αμφισβητηθεί από κανένα.

Παρά τις ενστάσεις που εκφράστηκαν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του μέτρου, τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και αυτά που έχει συλλέξει η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την απασχόληση.

Η ΟΕΒ εκτιμά πως η επέκταση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα δημιουργήσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας και θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να προσλάβουν ακόμη περισσότερο προσωπικό.

Η νηφάλια αποτίμηση των  αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου μέτρου οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα πως η επέκταση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων ήταν ένα επιτυχημένο, σωστό και αναγκαίο μέτρο το οποίο πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί σε μόνιμη βάση προς όφελος των ανέργων, των καταναλωτών και της οικονομίας στο σύνολο της.