ΠτΔ: “Επεξεργασία σχεδίου Ενοίκιο αντί Υποθήκης “


Κάνε τα ψώνια σου άνετα, γρήγορα, εύκολα στο Odelo! Κέρδισε 20€ στις πρώτες σου αγορές!

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης απέστειλε σήμερα την πιο κάτω επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου:

“Δια της παρούσης επιθυμώ να αναφερθώ στην προώθηση αναθεωρημένης πρότασης νόμου των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ η οποία τιτλοφορείται «Ο περί της αναστολής οφειλών, προστασίας της κύριας κατοικίας της επαγγελματικής στέγης και περί της ρύθμισης άλλων συναφών θεμάτων (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2014».

Το θέμα της κύριας κατοικίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και ζήτημα μέγιστης ευαισθησίας για την Κυβέρνηση και η αντιμετώπισή του γίνεται με συναίσθηση ευθύνης τόσον απέναντι στους πολίτες όσον και προς τη χειμαζόμενη οικονομία μας, έτσι ώστε οι οποιεσδήποτε αποφάσεις να μην επιφέρουν μεγαλύτερα και ενδεχομένως μη αναστρέψιμα προβλήματα στην οικονομία, στα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα και στο κοινωνικά ευαίσθητο θέμα της προστασίας της κύριας κατοικίας.

Είναι έντονη πεποίθησή μου ότι υπάρχει αρκετός χρόνος να αντιμετωπιστεί σωστά, αποτελεσματικά και με κοινωνική ευαισθησία το θέμα της κύριας κατοικίας.  Και μάλιστα το αποτέλεσμα των νομοθετικών ρυθμίσεων που θα γίνουν να είναι ταυτοχρόνως επωφελές και για τους πολίτες, αλλά και για την προοπτική της οικονομίας ως σύνολο.

Δεν σας κρύβω ότι εξετάζοντας και τις ανησυχίες που κατέθεσε η νέα Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας για την εν λόγω προωθούμενη πρόταση Νόμου, αλλά και τις ανησυχίες που διατυπώνονται από τεχνοκράτες, υπηρεσιακούς παράγοντες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς θεωρώ ότι το θέμα θα πρέπει να επανεξεταστεί σε συνεργασία και με την Κυβέρνηση, για να μη διαπράξουμε μη αναστρέψιμα δεδομένα σε βάρος της οικονομίας.

Η Κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο της τελικής προετοιμασίας ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ρύθμισης δια νομοθεσιών που θα αφορά, μεταξύ άλλων, και την προστασία της κύριας κατοικίας.  Σε αυτό το πλαίσιο:

Πρώτον:

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε και προωθεί προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων το θέμα της εγκαθίδρυσης του θεσμού της διαμεσολάβησης, λαμβάνοντας υπόψη τις βάσιμες ανησυχίες και απόψεις που κατατέθηκαν στη Βουλή από πλευράς των διαφόρων εμπλεκομένων μερών κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου της Κυβέρνησης.  Γεγονός που θα βοηθήσει την προστασία ευάλωτων δανειοληπτών.

Δεύτερον:

Η Κυβέρνηση προωθεί τη μεταρρύθμιση όλων των πτυχών της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας νομικών και φυσικών προσώπων, κάτι που αποτελεί και μνημονική μας υποχρέωση.

Το υφιστάμενο ανεπαρκές και αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο αφερεγγυότητας δεν διευκολύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και κατ’ επέκταση την παροχή δανείων και προκαλεί ανυπέρβλητα προβλήματα στους δανειζόμενους.

Η μεταρρύθμιση αυτού του νομοθετικού πλαισίου για την αφερεγγυότητα θα λαμβάνει υπόψη και την προστασία της κύριας κατοικίας.  Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί ομάδα Έργου-Τεχνοκρατών, Καθοδηγητική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς και Διυπουργική Επιτροπή, ώστε να επεξεργαστούν και να φέρουν ταχύτερο δυνατόν ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προτάσεις Νόμου.

Τρίτον:

Η Κυβέρνηση συνεχίζει την επεξεργασία του σχεδίου «Ενοίκιο αντί Υποθήκης», λεπτομέρειες του οποίου θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.

Επιπλέον, επειδή και βάσει της μνημονιακής μας υποχρέωσης θα πρέπει μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 να κατατεθεί νομοσχέδιο με το οποίο δεν θα μπορούν να εκποιηθούν περιουσίες πριν από τους 30 μήνες, θεωρώ ότι προκαλείται αχρείαστος πανικός ανάμεσα σε δανειολήπτες με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν προχωρούν σε αναγκαστικές εκποιήσεις ακινήτων και ιδιαίτερα της κύριας κατοικίας και δεν προβλέπεται να το πράξουν στο σύντομο μέλλον, υπάρχει χρόνος σε πλήρη συνεργασία να επιτύχουμε τα επιδιωκόμενα, χωρίς τον κίνδυνο να εμπλακούμε σε αχρείαστες, για την οικονομία του τόπου, περιπέτειες.

Πάντοτε στη διάθεσή σας,

Με εκτίμηση,

Νίκος Αναστασιάδης”