Υπ. Δικαιοσύνης: “Εμβάθυνση συνεργασίας στην ΕΕ για αποτροπή της τρομοκρατίας”


Κάνε τα ψώνια σου άνετα, γρήγορα, εύκολα στο Odelo! Κέρδισε 20€ στις πρώτες σου αγορές!

O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Ιωνάς Νικολάου, συμμετείχε στις εργασίες της πρώτης ημέρας του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η αντιτρομοκρατική διάσταση της αντιμετώπισης των ξένων μαχητών και επιστρεφόντων ιδιαίτερα σε σχέση με τη Συρία, η πρόταση Κανονισμού για τον οργανισμό της ΕΕ για τη συνεργασία και κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και η μελλοντική εξέλιξη του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας.

Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης συζήτησαν το θέμα των ξένων μαχητών υπό τη σκιά της πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης στο Εβραϊκό Μουσείο στο Βέλγιο. Για τη διάπραξη του αδικήματος συνελήφθηκε, ως ύποπτος, Γάλλος υπήκοος ο οποίος εικάζεται ότι έχει πρόσφατα πολεμήσει στην Συρία. 

Σε παρέμβασή του, ο κ. Νικολάου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς το Βέλγιο και την Εβραϊκή κοινότητα για το συμβάν και ανέφερε ότι, δυστυχώς, επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες για μεταφορά της τρομοκρατικής απειλής εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Ως εκ τούτου, υπογράμμισε την ανάγκη για αύξηση των δυνατοτήτων της ΕΕ για αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής με τη λήψη αυξημένων μέτρων. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι επιβάλλεται η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς της ανταλλαγής πληροφοριών, της δικαστικής συνεργασίας, καθώς και της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των συνόρων. Υποστήριξε, παράλληλα, τη συνεργασία με τρίτες χώρες στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ένωσης άλλα και έκαστου κράτους μέλους. 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε, επίσης, την προστιθέμενη αξία της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης στην τρομοκρατία και τόνισε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν ανάλογα τις εθνικές τους στρατηγικές. Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα εργαστεί για την υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, πάντοτε σε συντονισμό με τα άλλα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, έχει λάβει σοβαρά υπόψη τις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται από φαινόμενα όπως αυτά των ξένων μαχητών καθώς και των δυνατοτήτων ριζοσπαστικοποίησης μέσω του διαδικτύου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την EUropol, οι Υπουργοί συμφώνησαν επί του κειμένου της πρότασης Κανονισμού η οποία θα επιφέρει τη μετεξέλιξη της Ευρωπόλ σε κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του Νόμου των κρατών μελών, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις λογοδοσίας της Ευρωπόλ έναντι των ευρωπαίων πολιτών.  Σε παρέμβασή του, ο κ. Νικολάου χαιρέτησε τις εξελίξεις, οι οποίες, όπως ανέφερε, θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή δυνατότητα της Ευρωπόλ ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση των σύγχρονων μορφών σοβαρού και διασυνοριακού εγκλήματος. 

Όσον αφορά την μελλοντική εξέλιξη του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, ο κ. Νικολάου έθεσε ως προτεραιότητες την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των ευάλωτων προσώπων, καθώς και την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης ως μέσο διεύρυνσης της δυνατότητας πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη.  Επιπρόσθετα, αναφερόμενος στην ανάγκη βελτίωσης των σωφρονιστικών συστημάτων και ειδικότερα των συνθηκών κράτησης, έχοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο δικό μας σωφρονιστικό σύστημα, υποστήριξε την ανάγκη χρηματοδότησης σχετικών προγραμμάτων από την ΕΕ.