Πιο αυστηρές οι τράπεζες στην παροχή χορηγήσεων


Κάνε τα ψώνια σου άνετα, γρήγορα, εύκολα στο Odelo! Κέρδισε 20€ στις πρώτες σου αγορές!

Τα ολοένα και αυστηρότερα κριτήρια που εφαρμόζουν οι εμπορικές τράπεζες στην πολιτική παροχής χορηγήσεων, αντανακλά η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων του Απριλίου του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Η έρευνα, η οποία καλύπτει το πρώτο τρίμηνο του έτους αφορά τις απαντήσεις τραπεζών για τη χρηματοδοτική αγορά.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην Κύπρο, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 καταγράφηκε σταθεροποίηση του βαθμού θέσπισης αυστηρότερων κριτηρίων για τη χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το σταθμισμένο ως προς την ένταση των απαντήσεων καθαρό ποσοστό των τραπεζών που δήλωσαν αυστηρότερα κριτήρια παρέμεινε στο 25%, αντίθετα με τις προσδοκίες των τραπεζών κατά το προηγούμενο τρίμηνο για αύξηση της αυστηρότητας των κριτηρίων στο 50%

Οι τράπεζες εκτιμούν πως το δεύτερο τρίμηνο του 2014 τα κριτήρια για τη χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις αναμένεται να γίνουν αυστηρότερα, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, με το δείκτη διάχυσης να ανέρχεται στο 13%.

Αντίθετα, στη ζώνη του ευρώ, η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2014 συνέχισε την πτωτική της πορεία, όπως αναμενόταν βάσει των προσδοκιών της προηγούμενης έρευνας, με τις τράπεζες να αναμένουν ότι τα κριτήρια χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 θα γίνουν χαλαρότερα.

Σε σχέση με τη ζήτηση δανείων, η καθαρή ζήτηση κατέγραψε μικρότερη μείωση σε σχέση με τις προσδοκίες των συμμετεχουσών τραπεζών στην προηγούμενη έρευνα.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2014, οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν μείωση της καθαρής ζήτησης για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά, στον ίδιο βαθμό με τη μείωση που παρατηρήθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αντίθετα, στη ζώνη του ευρώ αναμένεται σημαντική αύξηση της καθαρής ζήτησης.

Όπως και στην περίπτωση των δανείων προς νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς στην Κύπρο, η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά κατέγραψε μικρότερη μείωση (-45%) σε σχέση με τις προσδοκίες της προηγούμενης έρευνας.

Αρνητική επίδραση στην καθαρή ζήτηση κατέγραψαν για τα εν λόγω δάνεια οι δαπάνες για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών, η εμπιστοσύνη καταναλωτών, καθώς και οι αποταμιεύσεις νοικοκυριών.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2014, στην Κύπρο οι τράπεζες αναμένουν μείωση της ζήτησης καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά, στον ίδιο βαθμό με τη μείωση του πρώτου τριμήνου, ενώ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων αύξηση της καθαρής ζήτησης.

Όσον αφορά την καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις στην Κύπρο, το πρώτο τρίμηνο του 2014 αυτή κατέγραψε μείωση με το δείκτη διάχυσης να παραμένει στο -13%, όπως και στο προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις προσδοκίες των τραπεζών για μεγαλύτερη μείωση της καθαρής ζήτησης.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 2014 , ο παράγοντας που σχετίζεται με τις ανάγκες χρηματοδότησης για την αναδιάρθρωση χρέους στις επιχειρήσεις συνέβαλε στο να παραμείνει η ζήτηση κατά βάση αμετάβλητη, ενώ ο παράγοντας των συγχωνεύσεων ή εξαγορών και αναδιαρθρώσεων σε επιχειρήσεις από αμετάβλητος κινήθηκε αρνητικά με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης. Οι πάγιες επενδύσεις συνέβαλαν σε μικρότερο βαθμό στη μείωση της καθαρής ζήτησης.

Όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, στην Κύπρο, βάσει των προσδοκιών των τραπεζών που συμμετέχουν στην έρευνα, αναμένεται ότι η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις θα παραμείνει αμετάβλητη.

 Πηγή: KYΠΕ