Ψηφίσθηκε η νομοθεσία πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών


Κάνε τα ψώνια σου άνετα, γρήγορα, εύκολα στο Odelo! Κέρδισε 20€ στις πρώτες σου αγορές!

Μέσα σε ένα κλίμα κοινοβουλευτικής ομοθυμίας και συναίνεσης, η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε σε νόμο το κυβερνητικό νομοσχέδιο περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, στον οποίο ενσωματώθηκαν και οι περισσότερες πρόνοιες της πρότασης νόμου περί της ποινικοποίησης ορισμένων σεξουαλικών αδικημάτων κατά ανηλίκων και περί της εποπτείας των σεξουαλικά αδικοπραγούντων κατά ανηλίκων, πρότασης που είχε καταθέσει στις 13 Μαρτίου 2014 η Βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΑΚΕΛ  – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, καθώς και Βουλευτές από διάφορες παρατάξεις χαιρέτισαν τις νομοθετικές ρυθμίσεις για το σοβαρό αυτό κοινωνικό πρόβλημα και τόνισαν την αναγκαιότητα να κατατεθούν τον προσεχή Σεπτέμβριο από την Κυβέρνηση τροπολογίες, για θέματα που αφορούν κυρίως τις ποινές ανηλίκων δραστών σεξουαλικών αδικημάτων αλλά και για την αναδρομικότητα ισχύος της εποπτείας καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων, οι οποίοι αποφυλακίζονται πριν την ψήφιση των σχετικών νομοθετικών προνοιών.

Όπως αναφέρθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, πρόθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου και να επανέλθει εκεί και όπου χρειάζεται, για να διορθώσει τυχόν κενά και αδυναμίες των οποίων η πρακτική εφαρμογή επιβάλλει την πλήρωση, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπ’ όψη τα ασφυκτικά περιθώρια που είχε στη διάθεσή της για την εξέταση ενός τόσο σοβαρού θέματος, για το οποίο λόγω έλλειψης χρόνου δεν προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση πριν την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Η Ολομέλεια κάλεσε, επίσης, την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην κύρωση της Σύμβασης του Λαντζαρότε, προκειμένου το σχετικό με το θέμα νομοθετικό πλαίσιο να είναι πιο ολοκληρωμένο και οι αρμόδιες Αρχές να διαθέτουν ένα ικανοποιητικό μηχανισμό για ρύθμιση των θεμάτων αυτών.

Όπως αναφέρθηκε από την Επιτροπή Νομικών της Βουλής, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με επιστολή του, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2014, τους πληροφόρησε ότι το αρμόδιο Υπουργείο προτίθεται να καταθέσει ενώπιον της Βουλής για σκοπούς κύρωσης σχετικό νομοσχέδιο εντός των επόμενων δύο μηνών, προκειμένου αυτό να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Νομικών με την έναρξη της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.

Σκοπός του κυβερνητικού νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε αρχικώς στη Βουλή, ήταν η αντικατάσταση του ισχύοντος νόμου περί καταπολέμησης της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας θυμάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου από την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, καθώς και με την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών Ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση, η οποία υπογράφηκε στο Λαντζαρότε στις 25 Οκτωβρίου 2007.

Με τη νέα νομοθεσία εισάγονται αυστηρότερες ποινές, καθώς και επιπρόσθετες ποινές φυλάκισης και προστίμου για τα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, παιδικής πορνογραφίας και άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς, ενώ προβλέπεται και η δήμευση προϊόντων, αποκλείονται κάποιες υπερασπίσεις, όπως η επίκληση της ηλικίας και της συναίνεσης του θύματος, εισάγονται νέα αδικήματα, όπως το αδίκημα της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς μέσω της τεχνολογίας και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επίσης, διατηρείται η διαφοροποίηση σε σχέση με τις ποινές, όπως ισχύει και στον ποινικό κώδικα όσον αφορά αδικήματα με θύματα παιδιά ηλικίας κάτω των δεκατριών ετών και προβλέπονται επιβαρύνσεις για το θύτη, ενώ δεν απαιτείται ενισχυτική μαρτυρία για σκοπούς απόδειξης των αδικημάτων που προβλέπονται στο νομοσχέδιο και προβλέπονται αποζημιώσεις για το θύμα, διατάγματα απομάκρυνσης του θύματος και αποκλεισμού του υπόπτου, καθώς και η προστασία των θυμάτων από ποινικοποίηση.

Προβλέπεται επίσης το δικαίωμα λήψης πληροφοριών από το θύμα καθώς και το δικαίωμα του θύματος σε νομικές συμβουλές και σε νομική του εκπροσώπηση κατά την άσκηση του δικαιώματος σε αποζημίωση, υπάρχουν πρόνοιες για προστασία των θυμάτων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, οπτικογραφημένη κατάθεση και δίκη κεκλεισμένων των θυρών, διευρύνεται το ηλικιακό όριο συναίνεσης του θύματος στα δεκαοκτώ έτη και ιδρύεται Ταμείο Στήριξης των Θυμάτων.

Με το νόμο που ψηφίσθηκε σήμερα προβλέπεται και η καθίδρυση Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσεως κατά Ανηλίκων, δημιουργείται αρχείο πληροφοριών μεταξύ των κρατών – μελών, προβλέπονται προγράμματα πρόληψης και μέτρα παρέμβασης και η εκπαίδευση παιδιών για πρόληψη και ενημέρωση.

Η Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και σχετικά με την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έγγραφο στο θέμα της πρόληψης, της προστασίας θυμάτων, της αντιμετώπισης και της θέσπισης των ελάχιστων κανόνων σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον τομέα της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς.

Ο νόμος, στον οποίο περιλαμβάνονται οι πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ποινές για τα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, παιδικής πορνογραφίας, άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς, αλλά και την επιβολή σε φυσικό πρόσωπο που έχει καταδικασθεί για τέτοια αδικήματα, προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τακτικές επαφές με παιδιά, την υποχρεωτική αναφορά υποψίας για σεξουαλική κακοποίηση και για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, την παροχή μέτρων συνδρομής και στήριξης των παιδιών θυμάτων, καθώς και την προστασία των παιδιών θυμάτων, στο πλαίσιο των ποινικών ερευνών και διαδικασιών, τη δημιουργία και λειτουργία προγραμμάτων για τους θύτες ή για τους πιθανούς θύτες για σκοπούς πρόληψης, αποθάρρυνσης και μείωσης τέτοιων αδικημάτων και τη λήψη μέτρων κατά ιστότοπων που περιέχουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία.

Με την πρόταση νόμου της κ. Χαραλαμπίδου επιδιώκεται η ποινικοποίηση ορισμένων σεξουαλικών αδικημάτων κατά ανηλίκων, η εποπτεία των σεξουαλικά αδικοπραγούντων ενηλίκων κατά ανηλίκων, η πληρέστερη και πιο σύγχρονη αντιμετώπιση σεξουαλικών αδικημάτων κατά ανηλίκων, καθώς η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παιδοφιλίας.

Με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, οι πλείστες των οποίων ενσωματώθηκαν στον ψηφισθέντα νόμο, τα αδικήματα διαχωρίζονται σε αδικήματα κατά ανηλίκων ηλικίας κάτω των δεκατριών ετών και σε αδικήματα κατά ανηλίκων ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών, εγκαθιδρύεται η Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων και καθορίζονται οι αρμοδιότητές της.

Έτσι, η Αρχή Εποπτείας θα έχει τον έλεγχο της ορθής διεκπεραίωσης της εποπτείας προσώπου που υπόκειται σε τέτοια εποπτεία, δηλαδή προσώπου το οποίο καταδικάστηκε για αδίκημα σεξουαλικής φύσης κατά ανηλίκου, τον καθορισμό ψυχολογικής στήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης, καθώς και τον καταρτισμό προγράμματος επανένταξης τέτοιου προσώπου, τη μέριμνα για την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των ενδείξεων ότι ανήλικο πρόσωπο υπήρξε ή συνεχίζει να είναι θύμα αδικήματος σεξουαλικής φύσης, την έκδοση απόφασης αναφορικά με την επικινδυνότητα οποιουδήποτε προσώπου δυνατό να απειλεί τον πληθυσμό ή μέρος του πληθυσμού της Δημοκρατίας με την πρόκληση σεξουαλικής ζημιάς. 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται για σκοπούς συνέχισης της υποχρέωσης προσώπου που καταδικάστηκε για αδίκημα σεξουαλικής φύσης κατά ανηλίκου να δηλώνει τα στοιχεία του στην Αστυνομία Κύπρου.

Στο τελικώς διαμορφωθέν νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκαν όλες οι πρόνοιες της πρότασης νόμου σχετικά με την υποχρέωση του καταδικασθέντος να κοινοποιεί στην Αστυνομία πληροφορίες που αφορούν το άτομό του, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο αρχείο καταδικασθέντων φυσικών ή νομικών προσώπων που θα διατηρεί η Αστυνομία.

Επιπλέον, υιοθετήθηκε η εισήγηση της Αστυνομίας σε σχέση με τους κατοίκους εξωτερικού οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για αντίστοιχα αδικήματα και έρχονται στην Κύπρο για να εργοδοτηθούν, έτσι ώστε το αρχείο να τηρείται ενήμερο για τα πρόσωπα αυτά, στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις για τη μη εργοδότηση των προσώπων αυτών στην Κύπρο σε επαγγέλματα που περιλαμβάνουν τακτικές επαφές με παιδιά.

Πηγή: KYΠΕ