Επικίνδυνο προϊόν με χημικές ουσίες στην Κυπριακή αγορά (pic)

{loadposition ba_textlink}

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του στην κυπριακή αγορά για εντοπισμό γομών άμεσης δράσης (superglues) που μπορεί να περιέχουν τις καρκινογόνες ουσίες Βενζόλιο, Χλωροφόρμιο και Τολουόλιο, έχουν εντοπιστεί τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους:

1. Κόλλα (γόμα) σε σωληνάριο μπλε χρώματος με κόκκινο καπάκι, με την επωνυμία «RAPIDE». Το προϊόν περιέχει την επικίνδυνη ουσία Χλωροφόρμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο (σημείο 32 του Παραρτήματος XVII του Ευρ. Κανονισμού REACH) που είναι 0,1% κατά βάρος.

2. Κόλλα (γόμα) σε σωληνάριο πορτοκαλί χρώματος με κίτρινο καπάκι, με την επωνυμία VitaFix Super Glue. Το προϊόν περιέχει την επικίνδυνη ουσία Χλωροφόρμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο (σημείο 32 του Παραρτήματος XVII του Ευρ. Κανονισμού REACH) που είναι 0,1% κατά βάρος.

Σημειώνεται ότι το χλωροφόρμιο ταξινομείται ως «τοξικό» και σε περίπτωση εισπνοής, κατάποσης ή παρατεταμένης έκθεσης σε αυτό, υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.