3 καφέδες την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα! [έρευνα]