ΑΚΕΛ: “Θετική η αναθεώρηση του ΑΕΠ, αλλά…”

{loadposition ba_textlink}

Αναλυτικά:

“Η αναθεώρηση κατά σχεδόν 10% του Α.Ε.Π. της Κύπρου για το σύνολο των ετών από το 1995 και έπειτα, στα πλαίσια της παγκόσμιας αναθεώρησης του τρόπου υπολογισμού του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αποτελεί θετική εξέλιξη που δίνει στην Κυπριακή Οικονομία σημαντική ευελιξία για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Η σχετική μείωση κατά σχεδόν είκοσι μονάδες του ποσοστού του δημοσίου χρέους αλλά και η μεταβολή στο ποσοστό του δημοσιονομικού ελλείμματος λόγω μεγαλύτερου μεγέθους του Α.Ε.Π., ενισχύει την διαπραγματευτική θέση της Κυβέρνησης σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Η Κυβέρνηση οφείλει να αξιοποιήσει αυτή την εξέλιξη και να τερματίσει τις πολιτικές λιτότητας και των νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και στην προστασία του εθνικού πλούτου της χώρας.

Υπογραμμίζουμε ότι η αναθεώρηση του Α.Ε.Π. είναι μια αριθμητική προσαρμογή. Η ουσία συνεχίζει να βρίσκεται στην ανάγκη μεταβολής των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών στην πραγματική Οικονομία. Βρίσκεται στην ανάγκη βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του λαού μας και στην ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Κατά συνέπεια ελπίζουμε όπως η αριθμητική βελτίωση των δεικτών θα συνοδευτεί και από αλλαγή πλεύσης στην ακολουθούμενη αντιλαϊκή πολιτικής της Κυβέρνησης, ώστε από εδώ και πέρα να υπηρετούνται τα συμφέροντα της κυπριακής κοινωνίας και όχι των ντόπιων και ξένων κερδοσκόπων”.