Ακόμα ένα έτος λιτότητας για την υγεία το 2015

{loadposition ba_textlink}

Ακόμα ένα έτος αυστηρής λιτότητας στον τομέα της υγείας περιμένει τους ασθενείς, αφού τα κονδύλια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το 2015 είναι ναι μεν ελαφρώς αυξημένα κατά 0.9% σε σχέση με το 2014, ωστόσο, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα, από το 2014 μέχρι το 2016, το Υπουργείο Υγείας καλείται να προσφέρει υπηρεσίες και να καλύψει τις ανάγκες του, με μειωμένο προϋπολογισμό γύρω στο 10%.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το 2015 στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής είπε συγκεκριμένα πως ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2015 υπολογίζεται να ανέλθει στα 535 εκατομμύρια, συγκριτικά με 530.565.606 εκατομμύρια ευρώ το 2014, έχοντας μια μικρή αύξηση κατά 0,9% (5.017.294 ευρώ επιπλέον).

Αξίζει να σημειωθεί πως προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2014 υπήρξε μειωμένος κατά 5,7% σε σχέση με το 2013, όταν η σχετική δαπάνη ανήλθε στα 563 εκατομμύρια.

Βάσει, εξάλλου, του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ), το οποίο σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης τα κράτη μέλη ετοιμάζουν και στο οποίο περιλαμβάνουν τους δημοσιονομικούς τους σχεδιασμούς για την επόμενη τριετία, το 2016 ο προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας υπολογίζεται να παραμείνει στα ίδια με αυτά του 2015 επίπεδα, δηλαδή 535 εκατομμύρια.

Ο προϋπολογισμός Αναπτύξεως για το έτος 2015 ανέρχεται στα €19,4 εκ. και είναι στα ίδια επίπεδα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ανάπτυξης για το 2014 (€19,3), ενώ ο τακτικός προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται σε €516,1εκ. και παρουσιάζει μείωση ύψους €6,7 ή ποσοστό -1,30% σε σύγκριση με τον τακτικό προϋπολογισμό για το έτος 2014 (€570,738,791).

Οι κυριότερες δαπάνες στον προϋπολογισμό του έτους 2015 αφορούν μισθούς Κρατικών Υπάλληλων συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων βάρδιας και των υπερωριών (€264.690.926 – 49,2% του συνόλου του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, μισθούς Ωρομίσθιου Προσωπικού (€52.473.366 – 8,78% του συνόλου του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας), φάρμακα (€95.000.000 -17,74% του συνόλου του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και επιδοτούμενοι ασθενείς στο εξωτερικό (€10.000.000 – 1,87% του συνόλου του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης, αφορά ιατρική περίθαλψη στην Κύπρο (€12.000.000 – 2,24 % του συνόλου του προϋπολογισμού του ΥΠΥΓ, αγορά αναλώσιμων προμηθειών και εξοπλισμού και άλλες ιατρικές προμήθειες (€ 38.120.000 – 7,12% του συνόλου του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας), Χορηγίες στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας , Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, Κέντρο Αιματολογικών Ασθενειών και διάφορες συνεισφορές εσωτερικού (€ 28.813.056 – 5,38% του συνόλου του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας).

Άλλη δαπάνη αφορά την αγορά Ιατρικού, Εργαστηριακού και μηχανογραφικού Εξοπλισμού (€14.808.710 – 2,76% του συνόλου του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας) και λειτουργικά και άλλα έξοδα (€72.477.769 – 13,53% του συνόλου του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας).

Όπως ανέφερε ο κ. Πατσαλής στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών ο τακτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και δαπάνες για υπερωριακή αποζημίωση, επιδόματα βάρδιας, επίδομα επιφυλακής, επιδόματα εξασκούμενων Ιατρών και επιδόματα σε ιατρούς για απόκτηση ειδικότητας συνολικού ποσού περίπου €24 εκ., για να προσθέσει πως για τα επιδόματα αυτά είναι σε εξέλιξη μια συνεχής προσπάθεια, για συγκράτηση των δαπανών μέσω διαφόρων εξορθολογιστικών μέτρων και ενός αποτελεσματικού ελέγχου.

Επίσης, πρόσθεσε ότι με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση των δημόσιων δαπανών υγείας, την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την επιτυχή εφαρμογή του ΓεΣΥ, προωθούνται, ενέργειες για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και ιατρικών κέντρων, τη μετεξέλιξη τους σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου και την αναδιοργάνωσή τους με τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη μιας βέλτιστης δομής διαχείρισης, η αποδοτική διαχείριση των πόρων και η σταδιακή εξέλιξή τους σε σύγχρονα κέντρα παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας με βάση διεθνή πρότυπα και ελκυστικούς χώρους εργασίας για διακεκριμένους επαγγελματίες υγείας.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως με βάσει τα συγκεκριμένα πλαίσια του μειωμένου προϋπολογισμού του, το Υπουργείο Υγείας προωθεί την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υγείας, μέσα από την επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) στα δημόσια νοσηλευτήρια με δαπάνη €4,5 εκ. η οποία κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη, ενώ σημείωσε ότι με την επέκταση της Μηχανογράφησης, θα επέλθει η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, η λειτουργία τους εντός ενός διοικητικά ελεγχόμενου περιβάλλοντος, για τη συγκράτηση των δαπανών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και η διαμόρφωση πολιτικής υγείας βασιζόμενη σε ακριβή στατιστικά στοιχεία.

“Δυστυχώς, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας πρέπει να παραμείνει μέσα στις οροφές που ορίζονται από το Μνημόνιο και ανέρχεται στα 535 εκ. ευρώ”, είπε ο κ. Πατσαλής, σημειώνοντας πως “με ένα προϋπολογισμό μειωμένο κατά 10% πριν από την εφαρμογή του Μνημονίου, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης”.

Εξήγησε ότι τέτοιες προκλήσεις είναι οι μεγάλες λίστες αναμονής και η ανασφάλεια που δημιουργείται στους πολίτες, διάφορα προβλήματα δυσλειτουργίας στα δημόσια νοσηλευτήρια, καθώς έχοντας κλίνες που ισοδυναμούν στο 55% των κλινών της Κύπρου καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν το 85% των παραπομπών υγείας της Κύπρου, αλλά και προβλήματα στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι πολίτες καλούνται να καλύψουν τις παροχές υγείας από τη τσέπη τους.
Επεσήμανε πως «το Υπουργείο Υγείας εστιάζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ούτως ώστε να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις δυσκολίες» και πρόσθεσε πως «ταυτόχρονα, το Υπουργείο Υγείας εισάγει διάφορα μέτρα για να εξυπηρετήσει τους πολίτες, όπως στην περίπτωση με τις λίστες αναμονής, όπου εφαρμόζονται προγράμματα παροχής υπηρεσιών υγείας από τον ιδιωτικό τομέα».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε τη θλίψη του, γιατί όπως είπε “διαπιστώνεται ότι το σύστημα υγείας δέχεται τρομερές πιέσεις και άλλοι λένε πως καταρρέει, αλλά εμείς λέμε πως ήδη κατέρρευσε”.

“Έχουμε ως κράτος τα πιο χαμηλά ποσοστά για την υγεία, από την άλλη έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα κεφάλαια, για την παροχή ιδιωτικής υγείας. Χρειαζόμαστε ένα ΓεΣΥ για τους πολίτες που δαπανούν χρήματα. Θεωρούμε πως το ΓεΣΥ πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό. Και να μην ήταν μέσα στο μνημόνιο θα έπρεπε να το επιβάλουμε από μόνοι μας”, είπε.

Εξέφρασε, παράλληλα, τον προβληματισμό του, γιατί όπως είπε, ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα πως το ΓεΣΥ θα αντικαταστήσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Νουρής ανέφερε ότι από τη συζήτηση του Προϋπολογισμού αναδείχθηκαν για πολλοστή φορά, οι ανισότητες, τα ελλείμματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος στον τομέα της υγείας. Πρόσθεσε πως παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου το 2015 είναι μειωμένος κατά 10% και η προσέλευση ασθενών στα δημόσια νοσηλευτήρια αυξήθηκε στο 80% με 85%, πρέπει να χαιρετιστεί η πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε στη συγκράτηση δαπανών, που είναι πολύ σημαντική παράμετρος ώστε το κράτος να παραμείνει εντός των πλαισίων των μνημονιακών υποχρεώσεων.

Ο κ. Νουρής είπε ότι ο Υπουργός Υγείας παρέθεσε με σαφήνεια τους σχεδιασμούς για την προώθηση και εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέλλα Μισιαούλη είπε πως ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2015 “είναι χωρίς όραμα και χωρίς ανάπτυξη” και διερωτήθηκε πως με αυτά τα δεδομένα θα επέλθει η ανάπτυξη.

Η βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ Ρούλα Μαυρονικόλα είπε πως γενική παραδοχή είναι πως ο τομέας της υγείας έχει καταρρεύσει και ότι υπάρχουν ανοικτά ζητήματα στον τομέα της υγείας που είναι παρά πολύ σοβαρά, ωστόσο, χαιρέτισε το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας αντιλαμβάνεται τα προβλήματα στον τομέα της υγείας.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργος Περδίκης δήλωσε πως “από το 2012-2014 σημειώνεται μια συνταρακτική μείωση 27% στις δαπάνες για την υγείας”, για να προσθέσει πως η Κύπρος είναι σε μια από τις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ στο ποσοστό που δαπανάται από τις δημόσιες δαπάνες, για τη δημόσια υγεία.

ΓεΣΥ

Στο μεταξύ, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Πατσαλής ανέφερε πως δεν δόθηκε προϋπολογισμός για το ΓΕΣΥ, προσθέτοντας πως ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν τους παραχώρησε τον τρόπο που έχουν υπολογιστεί στη βάση της μελέτης, τα έξοδα, τις συνεισφορές των πολιτών και εργοδοτών και τις αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, στον προϋπολογισμό δεν έχει περιληφθεί το κόστος του ΓΕΣΥ, επισημαίνοντας πως θα χρειαστούν κάποια κονδύλια, τα οποία δεν περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό.

Είπε ακόμα πως η κυβέρνηση θα καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το ΓΕΣΥ, σημειώνοντας πως όταν υπολογιστεί το κόστος και τι θα περιληφθεί στο ΓεΣΥ θα γίνει μελέτη.

Πρόσθεσε πως “τα προβλήματα της υγείας δεν μπορούν να επιλυθούν ως δια μαγείας», σημειώνοντας ότι “θα πρέπει μέσα από πολιτική και κοινωνική συναίνεση να προχωρήσουμε, να βρούμε τις κοινές συνισταμένες, να πάρουμε τα νομοσχέδια του ΓεΣΥ και της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, που είναι τα πρώτα νομοσχέδια, αυτόν τον Νοέμβριο στη Βουλή”.

“Ζητούμενο είναι τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουν – όλα αν είναι δυνατό, κατά πλειοψηφία το ζητούμενο – ώστε τα νομοσχέδια να ψηφιστούν και να προχωρήσουμε στην αναδιάρθρωση ολόκληρου στου συστήματος υγείας της Κύπρου», είπε.

Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, είπε πως παραμένουν ως έχουν και είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν, εκφράζοντας ταυτόχρονα την πεποίθηση πως μέσα από συλλογικότητα και σκληρή δουλειά μπορούν να επιτευχθούν.

Συνέχισε λέγοντας πως «εντός των επομένων 10-15 ημερών τα νομοσχέδια θα είναι στη Βουλή” και πρόσθεσε πως ο στόχος είναι τα νομοσχέδια να ψηφιστούν στις 30 Νοεμβρίου, που είναι και μνημονιακή υποχρέωση, σημειώνοντας πως “εάν κρατήσουμε όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα όπως καταγράφονται στον Οδικό Χάρτη που έχουμε ετοιμάσει, τότε θα μπορέσουμε να είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων”.
Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με το πολυασφαλιστικό σύστημα, ο Υπουργός υπενθύμισε πως πολλάκις ανέφερε ότι το πολυασφαλιστικό σύστημα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής του στην Κύπρο.

Νέα τιμολογιακή πολιτική στον τομέα των φαρμάκων

Ερωτηθείς για τη νέα τιμολογιακή πολιτική στον τομέα των φαρμάκων, ο κ. Πατσαλής δήλωσε πως το θέμα των φαρμάκων δεν θα πάρει αναβολή και η τιμολογιακή πολιτική θα αλλάξει εντός των επόμενων 10-15 ημερών.

«Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα της αλλαγής θα επιφέρουν μείωση στη τιμή των φαρμάκων από 8-10%», είπε ο Υπουργός, επισημαίνοντας πως κάποιες μειώσεις θα ξεκινήσουν από τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου και κάποιες θα καταλήξουν τον Μάρτιο 2015.
«Αναμένουνε πως μέχρι τον Μάρτιο 2015 θα υλοποιηθεί η απόφαση που θα ληφθεί στις επόμενες 15-20 ημέρες και της οποίας αποτέλεσμα είναι να έχουμε τις μειώσεις των τιμών στα φάρμακα», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ