Αναβάθμιση της Κύπρου από τον οίκο Standard & Poor’s

{loadposition ba_textlink}

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor`s αναβάθμισε την Παρασκευή τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου στο Β+ από Β.

Την ίδια ώρα, ο οίκος επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση στο Β.

Όπως ανακοίνωσε, οι προοπτικές είναι σταθερές.

Ο οίκος διαπιστώνει ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στο πρόγραμμα προσαρμογής και ότι η οικονομία της χώρας, ιδίως όσον αφορά τους τομείς των υπηρεσιών, έχει αποδειχθεί ανθεκτική, και συρρικνώθηκε λιγότερο από ό,τι αναμενόταν.

Οι δημοσιονομικές επιδώσεις της Κύπρου, σύμφωνα με τον οίκο, υπερέχουν των προσδοκιών, ενώ το προφίλ του χρέους συνεχίζει να επωφελείται από τη χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Ως εκ τούτου, ο οίκος αναβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου από Β σε Β+ και επιβεβαιώνει στο Β τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση.

Όπως αναφέρει, η Κύπρος έχει συμμορφωθεί με το πρόγραμμα προσαρμογής, που χρηματοδοτείται από το ΔΝΤ και τον ΕΜΣ, και θεωρεί ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχιστεί, ακόμα και εάν υπάρξουν καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις από τους επίσημους δανειστές, σημειώνοντας ότι υπήρξε μια τέτοια καθυστέρηση το Σεπτέμβριο του 2014, όταν η εκταμίευση της δόσης αναβλήθηκε λόγω καθυστερήσεων στη Βουλή αναφορικά με την έγκριση μεταρρυθμίσεως σχετικά με τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, που αποτελούσε προϋπόθεση με βάση το πρόγραμμα.

Ο οίκος εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά περίπου 3% το 2014, σε σύγκριση με την προηγούμενη του πρόβλεψη για συρρίκνωση 3,8%, λόγω της ισχυρής απόδοσης του τουριστικού τομέα και του ανθεκτικού τομέα επιχειρηματικών υπηρεσιών, ενώ αναμένει το δημόσιο χρέος να ανέλθει στο 103% μετά την αναθεώρηση του ΑΕΠ από την Eurostat.

Οι επενδύσεις θα συγκρατηθούν λόγω της απομόχλευσης των εγχώριων τραπεζών, καθώς και του αδύναμου νομικού πλαισίου της Κύπρου για την προστασία των δανειστών και του ψηλού πιστωτικού κινδύνου της οικονομίας που επιδεινώνεται από ψηλά πραγματικά επιτόκια και αποπληθωριστικές πιέσεις, αναφέρει, σημειώνοντας ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες ασκούν πίεση στην οικονομική σταθερότητα. Προσθέτει ότι εάν η προτεινόμενη νομοθεσία εφαρμοστεί, θα βελτιώσει την ικανότητα των κυπριακών τραπεζών να εκμεταλλευθούν εξασφαλίσεις για ληξιπρόθεσμα δάνεια.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι προβλέψεις για τη μακροπρόθεση αξιολόγηση είναι σταθερές, βασίζοντας τη θέση του στην πρόοδο της Κύπρου στις οικονομικές και δημοσιονομικές προσαρμογές απέναντι σε εξαιρετικές προκλήσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδιαίτερα την επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών και την αφαίρεση διασυνοριακών κεφαλαιουχικών ελέγχων.

Αναφέρει ότι θα μπορούσε να αναβαθμιστούν οι αξιολογήσεις εάν σταθεροποιηθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ιδιαίτερα εάν βελτιωθεί η ποιότητα του ενεργητικού και συνεχιστούν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, εάν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού την περίοδο 2015-2017 μειωθούν πέραν των προβλέψεων, ή εάν αρθούν όλοι οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίου.

Σημειώνει παράλληλα ότι θα μπορούσε να υπάρξει υποβάθμιση εάν η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα εκτεθεί σε νέες σημαντικές πιέσεις, για παράδειγμα εάν δεν αντιμετωπιστεί η επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, εάν διαφανεί ότι η Κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του προγράμματος του ΔΝΤ και του ΕΜΣ, ή εάν οι δημοσιονομικές επιδόσεις χειροτερεύσουν πέραν των υφιστάμενων προσδοκιών.

Ο οίκος εκτιμά ότι η αβεβαιότητα που διακρίνει την εγχώρια ζήτηση αποτελεί κίνδυνο για τα δημόσια οικονομικά, ενώ σημειώνει ότι τα υψηλά επίπεδα στρατηγικών χρεοκοπιών από νοικοκυριά σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους σε στεγαστικά δάνεια καταδεικνύουν ότι τα μη αναμενόμενα ισχυρά επίπεδα κατανάλωσης του 2014 μπορεί να είναι προσωρινά.

Αναφέρει επίσης ότι τα υψηλά επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων αντανακλούν την απόφαση της Κυβέρνησης να μην δημιουργήσει μια “κακή τράπεζα” (bad bank), η οποία πιθανό να απαιτούσε οικονομική στήριξη από την Κυβέρνηση.

Εάν εφαρμοστεί, το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις, κατά τη γνώμη του οίκου, θα βελτιώσει την ικανότητα των κυπριακών τραπεζών να αποκτήσουν τις εξασφαλίσεις των δανείων. Αυτό, συνεχίζει, θα βελτιώσει με την πάροδο του χρόνου την πιστοληπτική ικανότητα των πιο σημαντικών τραπεζών της Κύπρου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δανείζουν την πραγματική οικονομία.

Άλλος κίνδυνος για την Κύπρο, σύμφωνα με το διεθνή οίκο, είναι η περαιτέρω επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία από την ΕΕ που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό.

Θετικό, σύμφωνα με τον οίκο, αποτελεί το ότι αναμένει ενίσχυση των άμεσων επενδύσεων λόγω του διεθνούς ενδιαφέροντος στον τουριστικό τομέα και σε υποδομές που έχουν σχέση με την ενέργεια, ειδικά για τον τομέα των υδρογονανθράκων.

Πηγή: ΚΥΠΕ