Αναλαμβάνει την εποπτεία 120 τραπεζών η ΕΚΤ

{loadposition ba_textlink}

Τον κανονισμό για τα ετήσια εποπτικά τέλη που θα επιβάλει με την ανάληψη στις 4 Νοεμβρίου της εποπτείας του τραπεζικού τομέα της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ που διέπει τη λειτουργία του ΕΕΜ (κανονισμός για τον ΕΕΜ), η ΕΚΤ θα επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες προκειμένου να ανακτά τις εποπτικές δαπάνες με τις οποίες βαρύνεται.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η ΕΚΤ, ο κανονισμός σχετικά με τα εποπτικά τέλη εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από δημόσια διαβούλευση που περιλάμβανε και δημόσια συζήτηση. Στον κανονισμό έχουν ληφθεί υπόψη τα σχόλια που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Η ΕΚΤ θα αναλάβει στις 4 Νοεμβρίου την άμεση εποπτεία 120 σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 85% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού της Ευρωζώνης.

Η αξιολόγηση των τραπεζών στηρίχθηκε σε στοιχεία στο τέλος του 2013, στην συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού τους, στη σημασία που έχει ένα πιστωτικό ίδρυμα για την οικονομία της χώρας στην οποία βρίσκεται και της ΕΕ στο σύνολό της, στην κλίμακα των διασυνοριακών δραστηριοτήτων του και εάν έχει ζητήσει ή λάβει δημόσια οικονομική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Πηγή: ΚΥΠΕ