Διαφωτιστικά ευρήματα για τη Ρωμαϊκή φάση στο ιερό του αρχαίου Ιδαλίου

{loadposition ba_textlink}

Ένας εγχάρακτος σταυρός και άλλα Βυζαντινά κινητά ευρήματα που ανευρέθηκαν στην περιοχή του ιερού του αρχαίου Ιδαλίου, ρίχνουν φως στη Ρωμαϊκή φάση του αρχαίου ιερού.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, οι φετινές έρευνες, που διήρκεσαν από τις 23 Ιουνίου μέχρι τις 8 Αυγούστου, επικεντρώθηκαν στην περιοχή δυτικά της ακρόπολης Αμπιλλερή, στην περιοχή όπου βρισκόταν το κεντρικό ιερό της πόλης του αρχαίου Ιδαλίου, το οποίο, όπως έδειξαν οι ανασκαφές του 2013, κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο είχε επεκταθεί.

Ένας από τους στόχους των ερευνών του 2014 ήταν η διερεύνηση της Ρωμαϊκής αυτής φάσης. Στην περιοχή όπου είχε ανευρεθεί παλαιότερα μια Ρωμαϊκή λεκάνη, οι έρευνες έδειξαν ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε μέχρι και τον 7ο αι μ.Χ. και πιθανόν να εξυπηρετούσε Χριστιανικές λατρευτικές τελετές, όπως δείχνει ένας εγχάρακτος σταυρός και άλλα Βυζαντινά κινητά ευρήματα.

Δυτικότερα, στα ΒΑ των αρχαίων καταλοίπων που σχετίζονται με την παροχή νερού, εντοπίστηκε περιοχή όπου φαίνεται να διεξάγονταν δραστηριότητες σχετικές με την κατανάλωση τροφής. Βρέθηκε εστία και ένα τριβείο αλλά και τρία αινιγματικά στοιχεία που ομοιάζουν με τράπεζες προσφορών. Πάνω στο ένα από τα στοιχεία αυτά βρέθηκε ένα κογχύλι, στο άλλο ένα οστό και στο τρίτο κεραμικά θραύσματα. Τα στοιχεία αυτά ομοιάζουν με εγκατάσταση κτισμένη πάνω στο φυσικό βράχο στο Ιερό του Άδωνη που ανασκάφηκε το 2012.

Ένας ακόμη στόχος των ανασκαφών του 2014 ήταν η διερεύνηση του βάθους των Ελληνιστικών οικοδομημάτων που βρίσκονται στα βόρεια και το πώς αυτά σχετίζονται με τα Αρχαϊκά κτίσματα που είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο, 30 μέτρα νοτιότερα. Οι ανασκαφές έδειξαν ότι η κλίση του λόφου κατά την αρχαιότητα ήταν πολύ πιο απότομη από ότι σήμερα. Έτσι, σίγουρα υπάρχουν αρχαιότερα κατάλοιπα κάτω από αυτά της Ελληνιστικής περιόδου στα βορειότερα. Ανάμεσα στα υστερότερα αυτά στοιχεία βρέθηκαν ποσότητες σκουριάς, πράγμα που πιθανόν να υποδηλώνει δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή ή/και την επεξεργασία του χαλκού στον ιερό αυτό χώρο. Τέτοια εργαστήρια συναντώνται συχνά στα ιερά της αρχαίας Κύπρου.

Γύρω από την περιοχή των ανασκαφών πραγματοποιήθηκε επίσης γεωφυσική έρευνα με τη μέθοδο ηλεκτρικής αντίστασης. Η έρευνα έδειξε ότι τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα συνεχίζονται για τουλάχιστον 30 μέτρα στα βόρεια και τουλάχιστον 20 μέτρα στα ανατολικά και δυτικά.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, αναμένεται ότι οι μελλοντικές έρευνες θα ρίξουν φως στις πρώιμες και τις ύστερες φάσεις του ιερού του αρχαίου Ιδαλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ