Ενημέρωση του Υπουργού Παιδείας για προγράμματα ΕΕ

{loadposition ba_textlink}

O Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής ενημερώθηκε για τις τέσσερις προτάσεις του Υπουργείου, οι οποίες έτυχαν κατ’ αρχήν έγκρισης για να περιληφθούν στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Παιδείας οργάνωσε παρουσίαση των τεσσάρων προγραμμάτων με τους στόχους, τις προτεινόμενες δράσεις και το κόστος των έργων που προτείνονται για συγχρηματοδότηση και τα οποία συνάδουν με τις προτεραιότητες του ΥΠΠ και τις στρατηγικές του επιδιώξεις.

Τα έργα που προτείνονται είναι δράσεις σχολικής προτεραιότητας που αφορούν τις δομές και τη βασική φιλοσοφία των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) που λειτουργούν σήμερα, βελτιώνοντας τις αδυναμίες τους και ενισχύοντας τα προτερήματά τους: Την αναβάθμιση Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) ώστε να ανταποκρίνεται στις συστάσεις της Ε.Ε. για βελτίωση και αναβάθμιση της ΤΕΕ και να στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών καθοδήγησης για την ΤΕΕ στο Γυμνάσιο, στον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών προγραμμάτων της ΤΕΕ, τη συνέχιση και βελτίωση του θεσμού των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ.ά.

Επίσης τη δημιουργία μηχανογραφικού συστήματος διοικητικής υποστήριξης και σύνδεσης των σχολείων με το ΥΠΠ, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων από τα σχολεία, την επικοινωνία σχολείου – οικογένειας. Την εισαγωγή μηχανισμού πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, στη βάση εισηγήσεων της ΕΕ για το θέμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ