Ικανοποίηση Κυβέρνησης για τις υποδείξεις ΕΕ προς Τουρκία

{loadposition ba_textlink}

Ικανοποίηση για το τελικό κείμενο των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορικά με την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, κατά την περίοδο 2020-2030, εξέφρασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κύπρου.

Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις, ενώ δόθηκαν κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης.

Προσθέτει ότι το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της Κύπρου, την έλλειψη διασυνδέσεων με την εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ, τη σημασία της εκμετάλλευσης των εγχώριων πηγών ενέργειας καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου κόμβου φυσικού αερίου στη νότια Ευρώπη.

Αναφορικά με το κλίμα και την ενέργεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τρεις στόχους μέχρι το 2030, τη δεσμευτική μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο ΕΕ κατά 40% σε σχέση με τις εκπομπές 1990, το δεσμευτικό στόχο 27% χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ και το μη δεσμευτικό στόχο 27% ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ.

«Στους στόχους θα λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός διασυνδέσεων με την εσωτερική αγορά ενέργειας, στοιχείο που είχε προβάλει έντονα και η Κύπρος» λέει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Για την εσωτερική αγορά ενέργειας, επισημαίνει ότι στην παράγραφο για την υλοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος που θα πρέπει να προωθηθούν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο της συνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, γίνεται ονομαστική αναφορά στην Κύπρο, Μάλτα και Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στα συμπεράσματα για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, έχει συμπεριληφθεί αναφορά για την ανάπτυξη ενός νέου κόμβου φυσικού αερίου στη νότια Ευρώπη, καταλήγει ο κ. Χριστοδουλίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ