Ιωνάς Νικολάου: “Η κάρτα φιλάθλου δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας”

{loadposition ba_textlink}

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η Νομική Υπηρεσία κατά τη σύνταξη του Νομοσχεδίου για την Κάρτα Φιλάθλου “έλαβαν πολύ σοβαρά υπόψη το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωνάς Νικολάου, εκφράζοντας λύπη για τοποθετήσεις του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γιάννη Δανιηλίδη.

“Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου γιατί για ένα τόσο σοβαρό θέμα εκφράζονται απόψεις κατ’ αυτό τον τρόπο. Διευκρινίζω ότι το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ρωτήθηκε για τα δεδομένα που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν και τα οποία θα τηρούνταν στα πλαίσια εφαρμογής της κάρτας φιλάθλου”, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Πρόσθεσε ότι “κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εισηγήθηκε αντί του αριθμού δελτίου ταυτότητος να αναγράφεται στην κάρτα φιλάθλου ο αριθμός του κεντρικού μητρώου”.

Ο κ. Νικολάου είπε ότι “όσον για το εάν κλήθηκε ο ίδιος ο Επίτροπος να παρευρεθεί ενώπιον της Επιτροπής Νομικών αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να απευθυνθείτε στον Πρόεδρο της Επιτροπής”.

“Ζητήθηκε η άποψη του και εάν ο κ. Δανιηλίδης ήθελε να εκφράσει απόψεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα, θα μπορούσε να το πράξει αλλά όχι με αυτό τον τρόπο. Θα μπορούσε να το πράξει τεκμηριωμένα υποβάλλοντας τις δικές του εισηγήσεις γραπτώς – όπως έπραξε και σε άλλες περιπτώσεις – είτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είτε κατά τη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Νομικών”, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος σημείωσε ότι “λήφθηκαν υπόψη και οι τρεις αρχές στις οποίες έχει αναφερθεί όπως ακριβώς έχουν ληφθεί υπόψη και από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ όταν αυτά εφάρμοζαν την κάρτα φιλάθλου”.

Εξήγησε ότι “κάρτα φιλάθλου είτε με νόμο είτε με σχέδια που εφαρμόζονται από τις ομοσπονδίες και τις ομάδες, εφαρμόζεται στις πλείστες χώρες τις ΕΕ και τέτοια κάρτα υπάρχει στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και το Βέλγιο, όπου συζητούν να προχωρήσουν στην έκδοση εθνικής κάρτας φιλάθλου, όπως υπάρχει στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στην Ελλάδα και στην Τσεχία”.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι “η αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται από το Ευρωκοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη συζήτηση μέτρων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου καθώς και κατά τη συζήτηση της εφαρμογής της κάρτας φιλάθλου από κάποιες χώρες”.

Ανέφερε ότι “από την έρευνα την οποία έχουμε κάνει φαίνεται ότι η εφαρμογή της αναλογικότητας θα πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο ως μέτρο δίωξης των χούλιγκαν – όπως επισημαίνει ο κ. Δανιηλίδης – αλλά και ως μέτρο για την ασφάλεια των φιλάθλων στους αθλητικούς χώρους”.

Ο κ. Νικολάου είπε ότι “το θέμα αυτό απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2007, το οποίο επισήμανε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην περίπτωση των ποδοσφαιρικών συναντήσεων και όχι για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς”.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για “ένα ζήτημα το οποίο και μας απασχόλησε, λήφθηκε υπόψη και περιλαμβάνεται στη σχετική νομοθεσία ενώ το ίδιο θέμα έχει εγερθεί και με γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη συζήτηση της εφαρμογής της κάρτας φιλάθλου στο Βέλγιο, όπου η Επιτροπή παραπέμπει σε τρεις συγκεκριμένες προεκτάσεις για την εξακρίβωση της συμβατότητας της κάρτας φιλάθλου με το ευρωπαϊκό δίκαιο”.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε πως “είναι γνωστό ότι ο Νόμος που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε οδηγία της ΕΕ και στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται και να ερμηνεύονται οι αρχές που προβλέπονται στην εθνική μας νομοθεσία”.

“Παραπέμπει λοιπόν, στη σχέση των δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προς τον σκοπό της συλλογής και της περαιτέρω επεξεργασίας, στις ρυθμίσεις που θα γίνουν για την ενημέρωση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και στα όρια που τίθενται στη χρήση των δεδομένων. Και οι τρεις αυτές αρχές έχουν ληφθεί υπόψη κατά την προετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου της κάρτας φιλάθλου και συνάδουν με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας”, ανέφερε, περαιτέρω.

Επιπρόσθετα, συνέχισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, “στην Αγγλία για παράδειγμα, όπου όλα τα σωματεία εκδίδουν κάρτα μέλους (κάρτα φιλάθλου), εκδίδουν κάρτα για τους φιλάθλους του Σωματείου, ανεξαρτήτως εάν είναι χούλιγκαν ή όχι, και δεν εγείρεται οποιοδήποτε ζήτημα περί αρχής της αναλογικότητας”.

Μάλιστα, πρόσθεσε, “τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται για σκοπούς έκδοσης της κάρτας φιλάθλου είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε προβλέψει στη δική μας νομοθεσία και ούτε στο Βέλγιο, ούτε στη Γερμανία, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου εφαρμόζεται η κάρτα φιλάθλου εγείρεται ζήτημα αναλογικότητας”.

Όπως είπε ο Υπουργός, “όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο σκοπός δεν είναι μόνο για να τιμωρηθούν εκείνοι οι οποίοι προκαλούν τα επεισόδια αλλά πολύ περισσότερο για να προστατεύσουμε εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν στα γήπεδα από τους κινδύνους τους οποίους διατρέχουν από ενέργειες των ολίγων”.

Σημείωσε πως “το μείζον θέμα είναι η ασφάλεια η οποία πρέπει να υπάρχει στα γήπεδα και όχι απλά και μόνο η δίωξη εκείνων οι οποίοι είθισται να διαπράττουν τέτοια αδικήματα”.

Επίσης, συνέχισε, “ο κ. Δανιηλίδης είπε ότι η κάρτα φιλάθλου θα έπρεπε να περιορίζεται μεταξύ των ηλικιών 15 – 30 ετών γιατί αυτά είναι τα πρόσωπα που προκαλούν τη βία στα γήπεδα”.

“Λυπάμαι να παρατηρήσω ότι το 2012 συνελήφθηκαν 10 πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 30 έως 40 ετών και καταδικάστηκαν για πράξεις βίας στα γήπεδα, ενώ το 2013 συνελήφθηκαν 27 πρόσωπα ηλικίας επίσης 30 έως 40 ετών και καταδικάστηκαν. Πέραν του ότι συνελήφθηκαν και άλλοι που βρίσκονταν στις ηλικίες 40 έως 50 ετών. Άρα λανθασμένα ισχυρίζονται ότι το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα περιορίζεται στις νεαρότερες ηλικίες”, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Σημείωσε ότι “εκείνο που θα πρέπει να αναλογιστούν όσοι φέρουν αντιρρήσεις για την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου είναι το γεγονός ότι από την ώρα που ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία, βλέπουμε στα γήπεδα οικογένειες και ειδικότερα παιδιά οι οποίοι πηγαίνουν στο γήπεδο χωρίς να φοβούνται για τους κινδύνους, χωρίς να έχουμε επεισόδια στους αγωνιστικούς χώρους”.

Σύσταση Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων

Εξάλλου, σε επίσημη ανακοίνωση, αναφέρεται ότι “η Κυβέρνηση προχωρεί σταδιακά στην υλοποίηση του πακέτου μέτρων για την πρόληψη και καταστολή της βίας στα γήπεδα και σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, η οποία συγκροτείται για περίοδο τριών ετών και είναι αρμόδια να αδειοδοτεί τη λειτουργία των γηπέδων, να ελέγχει και προβαίνει στις αναγκαίες υποδείξεις για βελτίωση των εγκαταστάσεων τους και αναβάθμιση της ασφάλειας των φιλάθλων”.

Η Αρχή είναι αρμόδια να εγκρίνει τον καθορισμό των κερκίδων για καθήμενους φιλάθλους, να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των συστημάτων που είναι αναγκαία για την ασφάλεια των φιλάθλων και γενικότερα ασκεί κάθε αρμοδιότητα και έλεγχο με σκοπό την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων.

Ως Πρόεδρος της Αρχής έχει διοριστεί ο Παύλος Αντωνιάδης, κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στην αρχιτεκτονική, επάγγελμα αρχιτέκτονας, και ως μέλη, ο Γεώργιος Καράς, κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού πολιτικού μηχανικού, επάγγελμα πολιτικός μηχανικός ως εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ, η Πασχαλίνα Μαγνήτη, κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στην αρχιτεκτονική, λειτουργός του ΚΟΑ, ως εκπρόσωπος του ΚΟΑ, ο Δρ. Κώστας Σολωμού, κάτοχος πτυχίου στη φυσική αγωγή και μεταπτυχιακού στη διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, λειτουργός ΚΟΑ, ως εκπρόσωπος του ΚΟΑ και ο Ανδρέας Ηρακλέους, κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού πολιτικού μηχανικού, επάγγελμα πολιτικός μηχανικός.

Πηγή: ΚΥΠΕ