ΥΠΟΙΚ: “Δεν θα χρειαστεί η στήριξη του κράτους στις τράπεζες”

{loadposition ba_textlink}

Την εκτίμηση ότι τα σημερινά αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της ΕΚΤ αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την οριστική σταθεροποίηση και την επανάκτηση της εμπιστοσύνης προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου αλλά και τις θετικές προοπτικές που πλέον διαμορφώνονται για την κυπριακή οικονομία διατυπώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Υποδεικνύει παράλληλα ότι με βάση τα σημερινά αποτελέσματα δεν θα χρειαστεί η στήριξη από το κράτος οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος

Στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει πως αναγνωρίζει την όλη σημασία των σημερινών αποτελεσμάτων και τη χρησιμότητα τους στην αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ χαιρετίζει παράλληλα και την όλη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση των εν λόγω αποτελεσμάτων.

«Το άνευ προηγούμενο μέγεθος της άσκησης τόσο σε επίπεδο ελέγχων όσο και σε αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων θεωρούμε ότι θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών σχετικά με την ανθεκτικότητα και την ευρωστία του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος γενικότερα αλλά και των κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων ειδικότερα».

Το ΥΠΟΙΚ επισημαίνει ότι τα 4 κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα που συμμετείχα στην πανευρωπαϊκή αξιολόγηση, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, η Ελληνική Τράπεζα Λτδ και η Russian Commercial Bank, «κατά τον τελευταίο χρόνο, έχουν λάβει σημαντικά προληπτικά μέτρα για περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιουχικής τους επάρκειας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πρόσθετα προς αυτό το σκοπό μέτρα».

Πιο συγκεκριμένα, όπως προσθέτει, εντός του 2014, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα κεφαλαιοποιήθηκε με το ποσό του €1,5 δισ μέσω κρατικών πόρων, η Τράπεζα Κύπρου κεφαλαιοποιήθηκε με το ποσό του €1 δισ μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων ενώ η Ελληνική Τράπεζα μετάτρεψε σε μετοχικό κεφάλαιο μετατρέψιμα χρεόγραφα ύψους €101 εκατομμυρίων.
Υποδεικνύει παράλληλα πως όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΕΚΤ και λαμβανομένων υπόψη και των ληφθείσων κατά το έτος 2014 ενεργειών για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, «η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου και η Russian Commercial Bank έχουν ξεπεράσει τα όρια των βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων που έχουν τεθεί από την ΕΚΤ και την ΕΑΤ και στις 3 κατηγορίες της άσκησης με σημαντικά περιθώρια ασφαλείας».

Για την περίπτωση της Ελληνικής Τράπεζας το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι παρουσιάζεται ένα κεφαλαιακό έλλειμμα το οποίο κρίνεται απόλυτα διαχειρίσιμο και το οποίο «θα υπερκαλυφθεί από τη μετατροπή των υφιστάμενων μετατρέψιμων χρεογράφων και την έκδοση επιπρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου».

Πηγή: ΚΥΠΕ