Υπ. Εργασίας: “Το ποσοστό φτώχειας παρουσιάσε αύξηση”

{loadposition ba_textlink}

Η Κύπρος για πολύ καιρό διατηρούσε ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο, το πρώτο τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 15,9% του εργατικού δυναμικού και με βάση τα τελευταία στοιχεία της έρευνας, το δεύτερο τρίμηνο του 2014 η ανεργία βρίσκεται στο 15,4%, δήλωσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, σε χαιρετισμό της, σε σεμινάριο της ΔΕΟΚ, η κ. Αιμιλιανίδου είπε επίσης ότι το ποσοστό φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού παρουσίασε αύξηση, με αποτέλεσμα να χρειάζονται τόσο διαρθρωτικές αλλαγές, όσο και άμεσες λύσεις για κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων ατόμων.

Πρόσθεσε ότι “όπως αναφέρεται και στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο 2013, η κοινωνική προστασία διαδραματίζει ένα μεγάλο ρόλο ως προς την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης”, σημειώνοντας ότι “σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιπτώσεις της κρίσης μεγέθυναν τις αδυναμίες των μέτρων κοινωνικής πολιτικής να ανταποκριθούν στην ύφεση και, αντί να βελτιώσουν τις συνθήκες για τον πολίτη, κατέληξαν στον περιορισμό των ευκαιριών του και υπέσκαψαν την ευρύτερη κοινωνική συνοχή”.

“Οι αδυναμίες των συστημάτων”, ανέφερε, “όπως αναφέρεται στα Συμπεράσματα, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα των οικονομιών των κρατών μελών και, κατά συνέπεια, τις προοπτικές για μια ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία της κυβερνητικής πολιτικής για ανάκαμψη από την οικονομική κρίση βασίζεται στη δημιουργία των σωστών συνθηκών για την παροχή κατάλληλης και βιώσιμης κοινωνικής προστασίας. Αυτός ο στόχος είναι συνάμα μια πολύ μεγάλη πρόκληση”.

Όπως πρόσθεσε “δεδομένης της δημοσιονομικής στενότητας, πρέπει να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών της, να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις στις επιπτώσεις της κρίσης και να παράσχουμε κίνητρα για την ενεργό συμμετοχή στην αγορά της εργασίας και στην κοινωνία”, σημειώνοντας ότι “για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης χρειάζεται και μακροοικονομική σταθερότητα, αλλά και δράσεις κοινωνικής προστασίας”.

Συνέχισε λέγοντας πως “οι δράσεις κοινωνικής προστασίας οφείλουν να ενισχύουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, την υγεία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, να στηρίζουν την ευρύτερη κοινωνική συμμετοχή, να διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη, να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και να αξιοποιούν τα πλέον καινοτόμα εργαλεία για τη χρηματοδότηση επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα”.

“Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται εντός του Οκτωβρίου να προωθήσουμε τη Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2014-2020, θέτοντας τις κεντρικές στρατηγικές και πολιτικές που θα οδηγήσουν στην επάρκεια και βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Η Στρατηγική επικεντρώνεται σε πέντε άξονες προτεραιότητας, τη Μεταρρύθμιση του Προνοιακού Συστήματος, την Προώθηση της Ευζωίας των Παιδιών, την ενεργό ενσωμάτωση, περιλαμβάνοντας την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος, ένταξη στην αγορά εργασίας και πρόσβαση σε ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες, τη μακροχρόνια φροντίδα και την Αποτελεσματική Διακυβέρνηση (Governance)”, συμπλήρωσε.

Καταληκτικά ανέφερε ότι ως κυβέρνηση έχουν ήδη προβεί σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις συντάξεις και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια και βιωσιμότητα τους, έχοντας ταυτόχρονα ως κεντρική επιδίωξη τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πλέον μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, για να προσθέσει πως σε συνάρτηση τόσο με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου όσο και με τη Δέσμη των μέτρων, για τις κοινωνικές επενδύσεις, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20/2/2013, οι μεταρρυθμίσεις αυτές στηρίζουν την πρόσβαση σε επαρκή εισοδηματική στήριξη, αποδοτικά μέτρα ενεργοποίησης που προβλέπουν την ορθή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και ευθυνών και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που στηρίζουν την οικονομική και κοινωνική ένταξη.

Το χαιρετισμό διάβασε, εκ μέρους της Υπουργού, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Ασσιώτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ