Υποβάλλουν τα στοιχεία για τη διαιτησία οι μετόχοι της Τράπεζας FBME

{loadposition ba_textlink}

Εκ μέρους των Μετόχων της Τράπεζας FBME Ltd, έχουν κατατεθεί τα έγγραφα για τη διαιτησία στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνές Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ)στο Παρίσι και αφορά τη μονομερή απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να επιδιώξει να πωλήσει το υποκατάστημα της Τράπεζας FBME στην Κύπρο, ενέργεια την οποία οι ιδιοκτήτες θεωρούν ως μια εχθρική και παράνομη κατάληψη.

Η διαιτησία επικαλείται τη Σύμβαση για την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων μεταξύ της Δημοκρατίας του Λιβάνου και της Δημοκρατίας της Κύπρου της 5ης Ιουνίου 2002 (αριθμός νόμου 399) η οποία απαγορεύει κάθε εθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών των δύο χωρών. Το Άρθρο 12 της Σύμβασης προβλέπει διαιτησία στη ΔΕΕ, μεταξύ άλλων.

Η επιβολή των μέτρων εξυγίανσης στο υποκατάστημα της Τράπεζας FBME από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η ανακοίνωση πρόθεσής της να πουλήσει το υποκατάστημα, έχουν ανοίξει το δρόμο προς το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, ένας από τους σημαντικότερους επαγγελματικούς οργανισμούς παγκοσμίως για διαιτησία.

Οι μέτοχοι ζητούν τερματισμό των ενεργειών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Ειδικού Διαχειριστή της, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες συνθήκες προστασίας επενδύσεων.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, περιλαμβανομένης της πώλησης του υποκαταστήματος της Τράπεζας FBME στην Κύπρο, σαφώς έρχονται ως μια προφανή και αδικαιολόγητη παραβίαση αυτής της Σύμβασης ιδιαίτερα στην απουσία οποιασδήποτε διαφοράς ή καταδικαστικής απόφασης κατά της.

Τα μέτρα αυτά εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ειδικό Διάταγμα Εξυγίανσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που σχεδιάστηκε για τις αφερέγγυες τράπεζες ή εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, όχι για ένα υγιές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όπως η Τράπεζα FBME, όπου η οικονομική κατάσταση κατά το χρόνο του ψηφίσματος ήταν και εξακολουθεί να είναι υγιή και απόλυτα σύμφωνη με την κεφαλαιακή επάρκεια και τις απαιτήσεις φερεγγυότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έγιναν ως αποτέλεσμα κατηγοριών από την Υπηρεσία FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στις 15 Ιουλίου 2014. Δόθηκε χρόνος στην Τράπεζα FBME μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου για να απαντήσει στις κατηγορίες αυτές, πράγμα που έχει κάνει. Αντίγραφο του Δημόσιου Σχόλιου που συνόδευε την απάντηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.fbmeltd.com.

Η Υπηρεσία FinCEN μελετά την απάντηση της FBME και αναμένεται να εκδώσει τις τελικές της αποφάσεις μέσα στις επόμενες βδομάδες. Η FBME Ltd πιστεύει ότι η απόφαση για πώληση του υποκαταστήματος στην Κύπρο στερεί τα δικαιώματα της Τράπεζας να της δοθεί μια σωστή ακρόαση από τη FinCEN, προτού προκληθεί περισσότερη ζημιά.

Επιπρόσθετα, οι μέτοχοι της FBME πιστεύουν ακράδαντα ότι οι ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ζημιώνουν την Κύπρο και την υπόληψή της ως ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο προκαλώντας επιπρόσθετες νομικές ενέργειες, καθώς τα μέτρα αυτά θα αμφισβητηθούν σε τοπικά και διεθνή δικαστήρια.