Κέρδη 85,6 εκατομμυρίων Ευρώ κατέγραψε η Συνεργατική

{loadposition ba_textlink}

Καθαρά κέρδη της τάξης των €85,6 εκατομμυρίων πέτυχε ο Συνεργατισμός το α’ εξάμηνο του 2014, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία στην οποία εισήλθε ο Οργανισμός μετά τη συγχώνευση των 93 ΣΠΙ σε 18 και την εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν θεωρηθεί από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, τα λειτουργικά επαναλαμβανόμενα κέρδη του α’ εξαμήνου ανήλθαν στα €117 εκατ. και τα κέρδη μετά φόρων και μετά τις προβλέψεις για απομείωση δανείων, στα €85 εκατ. (στο ποσό περιλαμβάνεται θετική επίδραση από αναβαλλόμενη φορολογία της τάξης των €24 εκατ.). Τα καθαρά κέρδη, μετά τις προβλέψεις, του α’ τριμήνου 2014 ήταν €15 εκατομμύρια.

Η κερδοφορία αποδίδεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα,:

Στα πολύ θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα και επιτρέπουν στην απορρόφηση κραδασμών στη συνέχεια.

Στη συγκράτηση των εξόδων που επιτεύχθηκε μέσα από το πρόγραμμα περιστολής δαπανών το οποίο στην πενταετία προβλέπει συνολικές εξοικονομήσεις ύψους €300 εκατομμυρίων.

Στις χαμηλότερες προβλέψεις λόγω των υπερβολικά αυξημένων χρεώσεων που είχαν περιληφθεί στα αποτελέσματα του 2013.

Στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €24εκ.

Σημαντικοί δείκτες που επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία του Συνεργατισμού και τη στιβαρότητα του ισολογισμού του είναι:

Ο δείκτης κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων διατηρείται στο πολύ ικανοποιητικό 13,6%. Υπενθυμίζουμε ότι για τo βασικό σενάριο των stress tests ο δείκτης πρέπει να βρίσκεται πιο πάνω από το 8% και για το ακραίο σενάριο πιο πάνω από το 5,5%.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βρίσκεται στο ικανοποιητικό 83,6% αναδεικνύοντας την ορθολογιστική χρηματοδότηση των εργασιών του Συνεργατισμού χωρίς καμία εξάρτηση από τον ELA ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο δείκτης αποδοτικότητας (κόστος προς έσοδα) βρίσκεται στο 33,9% και αντανακλά την μείωση κατά 15% στο μισθολόγιο, την επιτυχημένη εφαρμογή του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης και τον ορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ως αποτέλεσμα του ευρύτερου δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, ακολούθησαν την αυξητική τάση του υπόλοιπου τραπεζικού συστήματος (από 45,9% τον Δεκέμβριο του 2013 αυξήθηκαν σε 53,1% τον Ιούνιο του 2014). Παρά ταύτα, η κάλυψη του χαρτοφυλακίου από εμπράγματες εξασφαλίσεις είναι ιδιαίτερα ψηλή, δεν υπάρχει έκθεση σε μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ μόλις πρόσφατα ανέλαβε δράση η Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων.

Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπείας του Συνεργατισμού Νικόλα Χατζηγιάννη

«Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πολυεπίπεδη και γεμάτη προκλήσεις προσπάθεια που ξεκινήσαμε. Μοναδικός στόχος μας η προσθήκη αξίας στον Οργανισμό, στην Κυπριακή οικονομία και στον τόπο. Σήμερα αισθανόμαστε πιο σίγουροι, πιο αισιόδοξοι και πιο αποφασισμένοι για τη συνέχεια.

Τα αποτελέσματα που πέτυχε ο Συνεργατισμός το α’ εξάμηνο του 2014 κρίνονται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά, δεδομένων των δύσκολων και συνεχώς μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών που συνεχίζουν να επικρατούν στον τόπο μας. Είναι τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς και της ομαδικής προσπάθειας που καταβάλλει η μεγάλη οικογένεια του Συνεργατισμού.

Πετύχαμε καθαρά κέρδη της τάξης των €85,6 εκατομμυρίων και λειτουργικά επαναλαμβανόμενα κέρδη ύψους €117 εκατομμυρίων.

Όλοι οι δείκτες που πιστοποιούν την ευρωστία του Οργανισμού και τη στιβαρότητα του ισολογισμού του, κινούνται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Αναφέρω ενδεικτικά ότι ο δείκτης κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων βρίσκεται στο 13,6% σύμφωνα με τον ορισμό της Βασιλείας ΙΙΙ.

Είμαστε στην αρχή και ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτή την πορεία θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και αντιξοότητες. Παραμένουμε σοβαροί και εστιασμένοι. Όμως, έχοντας συναίσθηση των όσων με επιμονή και υπομονή πετύχαμε σε λιγότερο από ένα χρόνο, αντικρίζουμε τη συνέχεια με περισσότερη δύναμη και αυξημένη αυτοπεποίθηση».